Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dobro je od osobitog interesa RH i najvažniji poljoprivredni resurs. Jedan od temeljnih ciljeva novih izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu je žurno raspisivanje natječaja i osiguranje dugoročnih uvjeta sigurnosti i stabilnosti korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta.

Do sada je 301 jedinica lokalne samouprave objavila i dobila suglasnost za objavu javnog natječaja  za zakup poljoprivrednog zemljišta, a prema podacima Ministarstva poljoprivrede, u pripremi je 69 novih javnih natječaja. 

Zakon o poljoprivrednom zemljištu propisuje obvezu Ministarstva poljoprivrede da preuzme raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem od jedinica lokalnih samouprava, ako iste ne raspišu natječaje sukladno rokovima propisanima Zakonom, osim u slučaju više sile ili drugog opravdanog razloga. Ministarstvo poljoprivrede je nakon preuzimanja raspolaganja od pojedinih jedinica lokalnih samouprava raspisalo 3 natječaja za zakup, a do sada su donesene odluke o preuzimanju raspolaganja za 26 JLS-ova.

U cilju ubrzanja postupaka raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem aktivno se surađuje s jedinicama lokalnih samouprava – održane su radionice, uspostavljen je način elektroničkog odgovaranja na upite jedinica lokalne samouprave u svezi s provedbom natječaja, pomaže se u komunikaciji s drugim institucijama, uspostavlja se informacijski sustav za provedbu natječaja koji će značajno ubrzati postupanja su u posljednjoj fazi te u konačnici dovesti do bržeg sklapanja ugovora i uvođenja u posjed novih zakupnika.

Izvor tekst i foto: Ministarstvo poljoprivrede