Imam stajski gnoj od ovaca i tekuću kominu bez koštica dobivenu iz uljare za preradu maslina. Kako u što kraćem roku iz gore navedenog proizvesti humus od komine i gnoja?

Kompostiranje organskih ostataka je nužan proces kako bi se postigla kemijska, biološka i sanitarna stabilnost konačnog materijala prije primjene u poljoprivredne svrhe. Tekuća komina je nešto kompliciranija sirovina u odnosu na suhu kominu. Prvenstveno zbog veće količine fenola iz vegetabilne vode te postotka ulja koje sadrži. Stoga se ne može izravno primijeniti jer bi došlo do fitotoksičnog učinka.

S druge strane, sadrži i visok postotak organske tvari i minerale koji su nužni za rast i razvoj biljaka. Ovčji gnoj ima povoljna fizikalna svojstva i bogat je dušikom. Kako bi se proizveo što kvalitetniji kompost, predlažem stvaranje kompostišta na način da se od cigli ili drugih materijala napravi pravokutnik s bočnim stranama visine do 1 metar.

Na 500 kg tekuće komine dodajte 300 kg ovčjeg gnoja te 100-200 kg slame ili drugih usitnjenih biljnih ostataka. Sve dobro promiješajte. Ako je moguće, kompostište napravite na zaštićenom mjestu. Kompostnu masu potrebno je jednom mjesečno promiješati. Vrlo je bitno održavati vlažnost mase iznad 50 %. U tu svrhu možete koristiti 1 % otopinu UREA-e ili, ako vam je dostupna kopriva, vodeni ekstrakt koprive (200 g koprive zaliti litrom vode i ostaviti 14 dana u zatvorenoj posudi, količinu prilagoditi veličini hrpe koju je potrebno zaliti). Na taj način ćete do sljedeće zime proizvesti kvalitetan kompost za primjenu u vašem masliniku.