Zanima me na koji način mogu dodati cink u gnojidbi krumpira i kad je najbolje vrijeme za primjenu cinka?

ODGOVOR Tehnološki, u modernoj proizvodnji krumpira postoje dvije mogućnosti primjene cinka.

Prva mogućnost je primjena tzv. „startnih“ mikrogranuliranih gnojiva koja sadrže fosfor i cink, u sadnji gomolja krumpira. Startna gnojiva primjenjuju se posebnim dozatorima za mikrogranulirana gnojiva koja polažu gnojiva izravno u zonu gomolja. Na taj način, cink je odmah dostupan i korijenje ga može usvojiti u vrlo ranoj fazi rasta krumpira. Kako se u našim agroekološkim uvjetima često javlja pad temperature (zraka i tla) nakon sadnje krumpira, ova tehnološka mjera ima važnu ulogu za ranu opskrbu krumpira cinkom.

Druga tehnološka mogućnost je primjena cinka u folijarnoj gnojidbi krumpira. Folijarna gnojidba cinkom je praktična i lako provediva tehnološka mjera jer se primjena gnojiva na bazi cinka može kombinirati s primjenom ostalih gnojiva, biostimulatora, ali i zaštitnih sredstava, poput fungicida ili insekticida. Na tržištu su prisutna brojna gnojiva koja sadrže cink u različitim oblicima. Glavni oblik za folijarnu gnojidbu je cink u obliku Zn-EDTA helatnog oblika, zbog brojnih tehnoloških prednosti.

Prednosti su:

  • dobra kompatibilnost Zn-EDTA helatnog oblika s ostalim gnojivima, ali i sa zaštitnim sredstvima;
  • brzo usvajanje u list pri niskim i visokim temperaturama zraka;
  • mogućnost primjene viših doza po jedinici površine;
  • visoke koncentracije hraniva u mikrogranuliranim oblicima gnojiva;
  • dobra topivost u tvrdim (karbonatnim) vodama.

Osim u obliku EDTA helata, cink može biti u obliku karbonata, sulfata i u kompleksu s organskim molekulama (aminokiselinama i glukonskom kiselinom). Isto tako, na tržištu postoje i mješavina mikroelemenata gdje je postotak cinka od 0,5 do 3,0 % ili se cink u malim količinama dodaje u različite NPK formulacije gnojiva.