Zaparivanje je najbolji način pripreme bačve za prihvat rakije ili vina. Vodena para iz parnog ili rakijskog kotla uvodi se u bačvu na otvor na dugi, okrenutom prema dolje tako dugo dok kondenzirana mutna voda koja istječe iz bačve ne postane bistra. Vruću bačvu treba ostaviti otvorenu dok se potpuno ne ohladi. Ne smije se zatvoriti vruća jer je moguće iskrivljavanje duga. Hladna bačva se ispire tekućom vodom, osuši. U nju se ulijeva rakija, uz napomenu da će rakija iz drva duga ekstrahirati manju količinu sastojaka koji zaparivanjem ili bilo kojim drugim postupkom nisu u potpunosti uklonjeni. Parafiniranje bačve prepustite stručnoj osobi – bačvaru!