Kakav značaj ima pelud za pčelinju zajednicu?


Pelud ili cvjetni prah u biljnom svijetu predstavlja mušku spolnu stanicu čiji je zadatak oplodnja cvijeta, odnosno zametanje sjemenke iz koje se razvija plod. Iako on nije izravan proizvod pčela, zbog toga što ga one skupljaju i oblikuju u grudice, ipak ga ubrajamo u njihove proizvode. Bez peluda nema života i obnavljanja pčelinje zajednice, on je za pčele izvor u prvom redu bjelančevina, zatim masti, vitamina i minerala. Pčelari sakupljaju pelud radi prihranjivanja pčela kad u prirodi nema peludne paše ili je zbog loših vremenskih prilika ne mogu iskoristiti. Dobiveni pelud upotrebljavaju i za vlastitu korist, jer je on sastavni dio mnogih ljekovitih i dijetetskih proizvoda namijenjenih za ljudsku upotrebu. Pelud možemo dobiti na dva načina – sakupljanjem pomoću skidača peluda i vađenjem iz stanica sača.