Posadili smo sjemenski krumpir “Liseta”, kalibraže 35/55, uvoz iz Nizozemske. Lijepo je startao s razvojem sve do vremena kad se već pomalo mogao vaditi kao mladi krumpir. Brzo smo primijetili da je tu i tamo počeo venuti. Izvadio sam iste te uočio plijesan na korijenu stabljike, gomolji su bili bez znakova bolesti, ukusni za konzumiranje. Iza toga svakim danom sve više ih je bolesnih, a sada su već i gomolji s flekama i gnjiloćom ispod fleka, neugodnog mirisa. Kao takvi nisu za konzumiranje.

Prilikom sadnje koristili smo peletirano stajsko gnojivo i malo drvenog pepela. Dostavljam nekoliko fotografija na kojima je vidljivo gore spomenuto stanje krumpira. S obzirom na to da je parcela na Malom Lošinju koju obrađujemo veličine oko 1000 m2, na istoj uzgajamo sve vrste povrća, no malo prostora imamo za rotaciju- plodored. Molim vas za savjet što učiniti da se ta bolest izbjegne? Što saditi u jesenskoj sjetvi na to mjesto?

ODGOVOR

Na priloženim slikama vidljiva je trulež stabljike krumpira u prizemnom i podzemnom dijelu na kojoj se razvija bijeli micelij. To upućuje na uzročnika bolesti Rhizoctonia solani koja uzrokuje “bijelu nogu” krumpira. Bolest se razvija na osjetljivim sortama krumpira kad u vrijeme klijanja, nicanja i pri početnom razvoju usjeva dominira prohladno-vlažno razdoblje. Upravo smo takve uvjete bilježili u većini hrvatskih područja tijekom 2023. godine. Ove sezone štete na gomoljima krumpira od gljive Rhizoctonia solani dojavljuju i proizvođači ranog krumpira iz Istre (što nije česti slučaj).

Prema deklaraciji proizvođača sjemena sorta krumpira Liseta je osjetljiva na plamenjaču cime i gomolja krumpira (Phytophthora), na suhu trulež gomolja (Fusarium) i običnu krastavost gomolja (Spongospora), ali pritom ne navode podatke o većoj ili manjoj osjetljivosti na “bijelu nogu” (Rhizoctonia). Nije poželjno prije sadnje krumpira koristiti organsko gnojivo (pretplatnik navodi da je koristio peletirano stajsko gnojivo i malo drvenog pepela).

“Bijela noga” uzrokuje štete na gomoljima osjetljivih sorti te na podzemnom i/ili prizemnom dijelu stabljike. Naknadno takve gomolje razaraju različiti uzročnici gnjiloće. Neophodno za razvoj “bijele noge” krumpira je prohladno-vlažno meteorološko razdoblje. U suhim i toplim uvjetima ova bolest se ne razvija. Dobro je krumpir na istu površinu saditi tek svake 3-4 godine. Pri češćem uzgoju na ekološki način može se prije sadnje krumpira zemljište i/ili sadni materijal tretirati mikrobiološkim pripravcima (npr. Trichoderma asperellum, Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens) i na taj način smanjiti štetan utjecaj zemljišne bolesti Rhizoctonia solani. Pretplatnik može uzgajati u jesenskom uzgoju razne kupusnjače.

Prethodni članakBračna stečevina
Sljedeći članakŠto su papatači?
mr. sc. Milorad Šubić
Milorad (Ivan) Šubić, magistar znanosti i diplomirani inženjer agronomije, pročelnik Poljoprivredne savjetodavne službe u podružnici Međimurske županije. Savjetnik je iz područja zaštite bilja, član Hrvatskog društva biljne zaštite i Američkog fitopatološkog društa, suradnik Gospodarskog lista, autor više stručnih radova, koautor 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova, te stručni suradnik i predavač u raznim obrazovnim institucijama. Rođen je 9. rujna 1969. Godine. Osnovnu školu završio je u Murskom Središću, a srednju poljoprivrednu školu u Križevcima. Diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 1994. godine. Diplomski rad naslova "Istraživanje djelotvornosti biljnih ekstrakta na krumpirovu zlaticu – Leptinotarsa decemlineata (Say.) tijekom 1992. godine" izradio je na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju, pod mentorstvom akademika prof.dr. Milana Maceljskog. Studijski program zaštite bilja završio s prosječnom ocjenom 4,63. Nakon završetka studija počinje se baviti patologijom bilja zaposlivši se krajem 1994. godine kao mlađi asistent na Zavodu za fitopatologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovao u provođenju nastave studentima biljnih smjerova V semestra iz predmeta "Opća fitopatologija", te dijela predmeta "Specijalna fitopatologija" koji se odnosi na bakterijske i virusne bolesti biljaka (samo za studente smjera zaštita bilja VI semestar). Osim nastavnih aktivnosti bio je uključen u znanstveno-istraživački projekt "Scientific Research into the factors of Integrated control" financiran od strane Ministarstva znanosti i tehnologije. U akademskoj godini 1994/95. upisao poslijediplomski studij na inženjerskom smjeru Molekularna biologija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, a u razdoblju od sredine 1995. do početka 1997. proučavao karantensku i bakterijsku palež jabučastog voća (Erwinia amylovora). U siječnju 1996. godine boravio na studijskom usavršavanju iz biljne bakteriologije u Bologni (Instituto di Patologia Vegetale, Scienze e Tecnologie Agroindustriali ed Agroambientali, Universita degli Studi di Bologna, kod prof.dr. Carla Bazzia) kao stipendist Ministarstva tehnologije i znanosti Republike Hrvatske. Zbog rješavanja stambenih i obiteljskih problema prekida rad na fakultetu i poslijediplomski studij na PMF-u, te se vraća u Međimurje. Od 1. svibnja 1997. godine počinje raditi u Uredu za gospodarstvo Međimurske županije kao voditelj službe za zaštitu bilja, a 1. veljače 1998. godine prelazi u Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Odsjek Međimurske županije u svojstvu savjetnika za zaštitu bilja. Krajem 1998. postaje rukovoditelj odsjeka. Rukovodeće poslove obavlja u Javnoj poljoprivredno savjetodavnoj službi pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (2011. i 2012.), te u Poljoprivredno savjetodavnoj službi (2012., 2013. i 2014.) i Savjetodavnoj službi (danas). U okviru provođenja međunarodnog projekta vlada Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske "Unapređenje proizvodnje krumpira u Hrvatskoj" tijekom ožujka 1999. godine boravio na stručnoj izobrazbi u Centru za obuku "IPC Plant" Emmeloord. Poslijediplomski studij na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (područje Biotehničkih znanosti, polje Agronomija, znanstvena grana Fitomedicina) upisuje 1998. godine, a magistrirao 2002. godine obranivši magistarski rad naslova: "Mogućnosti prognoze i suzbijanja plamenjače krumpira (Phytophthora infestans (Mont.) De Bary) u Međimurju", izrađen pod vodstvom prof.dr. Bogdana Cvjetkovića. Znanstveno i stručno usavršavanje Od 1997. godine aktivno sudjeluje u radu godišnjih Seminara biljne zaštite stručnim izlaganjima iz područja integrirane zaštite voćnjaka, vinograda i povrtlarskih kultura. Koautor je 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova. Stručni je suradnik "Gospodarskog lista" i autor kolumne zaštite bilja u županijskim novinama "Međimurje", a od 1998. godine stručni suradnik Gospodarske škole Čakovec, Pučkog otvorenog učilišta Čakovec i Privatnog učilišta "Novak" iz Čakovca pri izvođenju nastave "Tečaj za vinogradare i vinare" (predavač poglavlja "Zaštita vinograda od štetočinja") i nastave za osposobljavanje ratara (predavač poglavlja "Zaštita ratarskih kultura od štetnih organizama"). Tijekom 2010. godine bio je vanjski suradnik Pučkog otvorenog učilišta Čakovec pri obrazovanju odraslih za zanimanje Proizvođač merkantilnog krumpira (predavač za poglavlja "Značaj plodoreda u suvremenom uzgoju krumpira" i "Zaštita krumpira od štetnih organizama") Član je Hrvatskog društva biljne zaštite (HDBZ) i Američkog fitopatološkog društva (APS). Nagrađen je u veljači 2012. godine od Hrvatskog društva biljne zaštite Poveljom, uz brončanu plaketu radi doprinosa popularizaciji i afirmaciji struke. Oženjen, otac kćeri Lucije i sina Ivana.