Kuću, dvor, vrt, darovao sam, jednu polovinu sinu s kojim živimo supruga i ja u zajedničkom domaćinstvu. Supruzi sam darovao jednu četvrtinu i sebi sam ostavio jednu četvrtinu. Drugom sinu darovao sam oranice. Možemo li supruga i ja kod javnog bilježnika ili na sudu sačiniti dokument kojim jedan drugome ostavljamo nakon smrti  jednog od supružnika svoje vlasništvo, dio kuće, oranice i livade, i može li se to upisati u zemljišne knjige prije ostavinske rasprave? Moramo li svaki posebno to učiniti i navesti sve svoje nekretnine koje posjedujemo u zajedničkom vlasništvu i osobnom vlasništvu i moraju li biti upisane sve čestice?

ODGOVOR

Ostavitelj je ovlašten za slučaj smrti oporukom raspolagati svime čime je bio ovlašten raspolagati i za života.  Oporuku možete napraviti kod javnog bilježnika ili u općinskom sudu, kod odvjetnika, ali je možete i vlastoručno napisati. U oporuci se mogu navesti pojedinačne pokretnine, nekretnine, prava i ostala imovina. Oporučitelj može oporukom odrediti jednoga ili više nasljednika. Ostavitelj oporukom raspolaže svojom imovinom za slučaj smrti. Oblik i sadržaj oporuke je propisan Zakonom o nasljeđivanju (,,Narodne novine“, broj  48/03., 163/03., 35/05., 127/13., 33/15. i 14/19.).

Privatna oporuka može biti vlastoručna oporuka i pisana oporuka pred svjedocima. Vlastoručna oporuka je valjana ako ju je ostavitelj vlastoručno napisao i potpisao. Korisno je da su u njoj naznačeni mjesto i datum kad je sastavljena. Oporučitelj može sastaviti oporuku tako što će za ispravu, bez obzira tko ju je sastavio, izjaviti pred dva istodobno nazočna svjedoka da je to njegova oporuka te je pred njima potpisati. Svjedoci se potpisuju na samoj oporuci; korisno je naznačiti njihovo svojstvo svjedoka i druge okolnosti koje bi mogle koristiti lakšem pronalaženju svjedoka ako će to biti potrebno u ostavinskom ili nekom drugom postupku.

Javna oporuka je oporuka sastavljena uz sudjelovanje javnih tijela (suca općinskog suda, javnog bilježnika i sl.). Oporučitelj može svoju oporuku čuvati sam ili je može povjeriti na čuvanje drugoj fizičkoj osobi, sudu ili javnom bilježniku.

Prethodni članakStjecanje prava dosjelošću
Sljedeći članakUzgoj lubenice
Daniela Sukalić, dip. iur.
Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od prosinca 1994. godine do veljače 2018. godine radila je kao odvjetnica u Križevcima te se pretežno bavila obveznim, trgovačkim, ovršnim, obiteljskim, nasljednim, radnim i upravnim pravom. Veliko iskustvo stekla je na području zemljišno-knjižnog i vlasničkog prava. Dugi niz godina bila je članica Upravnog odbora Odvjetničkog zbora Koprivničko-križevačke županije. Završila je edukaciju za izmiritelja u Hrvatskoj udruzi za mirenje u Zagrebu 2012. godine. Edukaciju za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz Europskih fondova završila je 2014. godine, što joj omogućava obavljanje konzultantskih poslova u tom području. Sada je zaposlena u Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske, u pravnom sektoru.