Zanima me je li navođenje zemlje podrijetla obavezno na deklaraciji prehrambenog proizvoda, dodatka prehrani? Ako bih htio ili ako je obavezno napisati zemlju podrijetla, je li potrebno napisati zemlju odakle su sirovine proizvedene ili ime zemlje zadnje prerade? Zanima me i spada li strojno miješanje sastojaka u zadnju preradu. Piše li se slobodno na deklaraciji kao zemlja podrijetla Hrvatska?

ODGOVOR

Dodaci prehrani se označavaju u skladu s odredbama

  • Uredbe (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani;
  • Pravilnika o dodacima prehrani (Narodne novine, broj 126/13.).

U slučaju dodataka prehrani, a prema članku 26. stavku 2. točci (a) Uredbe (EU) br. 1169/2011, zemlju podrijetla ili mjesto podrijetla obvezno je navesti u slučajevima ako bi izostavljanje toga podatka moglo dovesti potrošača u zabludu u pogledu stvarne zemlje ili mjesta podrijetla hrane. Posebno ako bi informacije koje prate hranu ili čitava etiketa ukazivale na to da hrana potječe iz druge zemlje ili mjesta podrijetla.

Nadalje, člankom 26. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1169/2011 propisano je da u slučaju kad su zemlja podrijetla ili mjesto podrijetla hrane navedeni, ali ne odgovaraju zemlji podrijetla ili mjestu podrijetla glavnog sastojka hrane, kod označavanja treba navesti i zemlju podrijetla glavnog sastojka ili samo informaciju da se zemlja podrijetla glavnog sastojka razlikuje od zemlje podrijetla hrane.

Označavanje zemlje ili mjesta podrijetla glavnog sastojka uređeno je Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2018/775 od 28. svibnja 2018. o utvrđivanju pravila za primjenu članka 26. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o informiranju potrošača o hrani u pogledu pravila o navođenju zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla glavnog sastojka hrane. Definicija „zemlje podrijetla” propisana je člankom 60. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Zajednice.

Prema njima se roba koja je u cijelosti dobivena u jednoj zemlji ili području smatra robom koja ima podrijetlo iz te zemlje ili tog područja. Roba čija proizvodnja uključuje više od jedne zemlje ili područja smatra se robom koja potječe iz zemlje ili područja gdje je obavljena posljednja značajna, gospodarski opravdana obrada ili prerada, u poduzeću opremljenom za taj postupak. To rezultira izradom novog proizvoda ili predstavlja značajan stupanj izrade.

Slijedom navedenog, zemlja podrijetla načelno nije obvezan podatak za dodatke prehrani, osim ako bi izostavljanje toga podatka moglo dovesti potrošača u zabludu u pogledu stvarne zemlje ili mjesta podrijetla hrane. Posebno ako bi informacije koje prate hranu ili čitava etiketa ukazivale na to da hrana potječe iz druge zemlje ili mjesta podrijetla. U slučaju da se podrijetlo navodi, potrebno je navesti zemlju u kojoj je obavljena posljednja značajna, gospodarski opravdana obrada ili prerada, u poduzeću opremljenom za taj postupak. To rezultira izradom novog proizvoda ili predstavlja značajan stupanj izrade.

Odluku o posljednjoj značajnoj preradi donosi subjekt u poslovanju s hanom koji najbolje poznaje tehnološki proces proizvodnje proizvoda kojeg stavlja na tržište. U slučaju da je zemlja podrijetla navedena te da podrijetlo dodatka prehrani i glavnog sastojka nije isto, potrebno je navesti da se podrijetlo glavnog sastojka i dodatka prehrani razlikuje ili navesti podrijetlo glavnog sastojka.