Treba li mi dozvola ili doznaka za rušenje stabala za vlastite potrebe? Ako treba mogu li dobiti dozvolu, doznaku, ako sam vlasnik pola šume?

ODGOVOR

Ako planirate rušiti stabla u svojoj šumi potrebno je Ministarstvu poljoprivrede podnijeti Zahtjev za doznaku stabla. Budući da niste naveli područje na kojem se nalazi vaša šuma, na stranicama Ministarstva nalaze se kontakti djelatnika po Ispostavama te kontaktirajte nadležnog službenika koji će vam pojasniti postupak oko podnošenja Zahtjeva.