Htio bih izvoziti lucernu u balama, pa me zanima što je sve potrebno (uvjeti i dokazi koje treba predočiti) kako bi izvoznik dobio fitosanitarni certifikat za robu?

ODGOVOR

Ako treća zemlja (zemlja uvoznica, a koja nije država članica Europske unije) ima posebne zahtjeve prilikom uvoza pošiljke, odnosno zahtjeva da određenu pošiljku (bale lucerne) prati fitosanitarni certifikat potrebno je kod fitosanitarnog inspektora Državnog inspektorata zatražiti izdavanje fitosanitarnog certifikata. Prije izvoza je svakako potrebno kontaktirati nadležno tijelo zemlje uvoznice kako bi se utvrdilo treba li pošiljku pratiti fitosanitarni certifikat. Napominjemo kako specijalizirani subjekti koji se bave djelatnošću izvoza u treće zemlje trebaju biti upisani u Registar specijaliziranih subjekata. Zahtjev za upis u Registar se može preuzeti i sa stranice fis portala (pod stavkom Biljno zdravstvo/zdravstvena zaštita bilja). Ispunjen zahtjev je potrebno dostaviti na e-mail adresu: HR_plant.health@mps.hr