Pitanje se odnosi na članak 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu vezan za stočarstvo gdje u stavku 1. pod točkama b) i f) piše da se gleda prosječan odnos broja grla stoke u razdoblju od 12 mjeseci koji prethodi objavi javnog natječaja. Zatim u istom članku 36., stavak 8 kaže: ponuditeljima iz stavka 1. točke b) i točke f) boduju se podaci za godinu koja prethodi objavi javnog natječaja. Hoće li se bodovati broj grla stoke u razdoblju od 12 mjeseci koji prethode objavi javnog natječaja( od 5./2022. do 5./2023.), ili 12 mjeseci od prethodne godine?

ODGOVOR                                  

Nakon analize zaprimljene dokumentacije sadržane u prijavi pojedinog ponuditelja na natječaju za zakup, Povjerenstvo za zakup je dužno analizirati prijavu te potom donijeti prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za zakup na koju Ministarstvo poljoprivrede daje suglasnost.  Povjerenstvo za zakup u postupku utvrđivanja najpovoljnije ponude za zakup može u slučaju potrebe za tumačenjem pojedinih odredbi zakona i podzakonskih propisa, zatražiti mišljenje Ministarstva poljoprivrede.