Temeljem jednokratne mjere pomoći za nabavu svinjskih polovica u iznosu 600,00 eura u obvezi smo dostave računa u roku 30 dana od isplate novčanih sredstava. Molim vas informaciju na koju adresu Ministarstva je potrebno dostaviti račun?

ODGOVOR U roku od 30 dana od dana uplate jednokratne financijske pomoći, potrebno je dostaviti dokaz/račun o kupovini svinjskih polovica na kojem je jasno vidljiv OIB kupca svinjskih polovica koji mora biti istovjetan OIB-u korisnika koji je ostvario nadoknadu za uginule/usmrćene svinje, u cjelokupnoj visini dodijeljene potpore preporučenom poštom na adresu Ministarstva poljoprivrede, Ilica 101, 10 000 Zagreb s naznakom: “Za jednokratnu mjeru pomoći nabave svinjskih polovica”.