Pokojni djed mijenjao je zemlju s prvim susjedom. S obzirom da su obojica umrli, kćeri od susjeda su oba komada zemlje upisale na sebe. Od dokumenata ja imam posjedovni list da je sporni komad zemlje do 2014., tj. do smrti njihova oca bio zaveden na mog djeda. Kako da dođem do vlasničkog lista i informacije na koji su način one to prisvojile s obzirom da mi u ZK ne dopuštaju uvid u stare zemljišne knjige. Spomenute kćeri od susjeda ne žele niti razgovarati samnom.

ODGOVOR

S obzirom na postavljeno pitanje moramo prvo istaknuti kako su zemljišne knjige javne knjige i svaki građanin ima pravo uvida u zemljišnu knjigu (članak 7. Zakona o zemljišnim knjigama). Radi izbjegavanja bilo kakvih nedoumica to podrazumijeva da se može obaviti uvid i zatražiti sve isprave koje se nalaze u zemljišnoj knjizi, primjerice izdavanje aktivnih izvadaka i/ili povijesnih izvadaka, preslika iz zbirke isprava u kojoj se nalaze pravni osnovi stjecanja u smislu Ugovora, rješenja o nasljeđivanju itd… Dakle referentica koja ne dopušta potpuni uvid u zemljišne knjige i pribavljanje isprava iz istih krši Zakon i trebalo bi ponašanje navedene prijaviti predsjedniku Općinskog suda koji vodi zemljišne knjige u pisanom obliku i urudžbirati ili poslati preporučeno s povratnicom.

Ovo sve navodimo jer tek kad se detaljno ispita ZK stanje može se donijeti ispravna odluka o vrsti tužbe koju treba podnijeti te je za potrebe podnošenja tužbe nužno pribaviti isprave iz zemljišnih knjiga.

Objašnjenja radi, kad je netko upisan kao zemljišnoknjižni vlasnik na nekretnini koja nije u naravi njegovo vlasništvo, protiv te osobe stvarni vlasnik može u većini slučajeva ustati tužbom na utvrđenje prava vlasništva sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ili u nekim slučajevima brisovnom tužbom sukladno Zakonu o zemljišnim knjigama.

Glede samog rješenja ovog spora navodimo, s obzirom da su druge osobe upisane kao vlasnici predmetne nekretnine, da čitatelju jedino preostaje ustati tužbom na utvrđenje prava vlasništva (ili brisovnom tužbom) protiv osoba koje su se upisale na nekretninu u njegovom vlasništvu. Uz tužbu treba predložiti dokaze kojima dokazuje svoje vlasništvo nad nekretninom u smislu isprava poput starog posjedovnog lista koji navodi ili Ugovor o zamjeni nekretnina koji možda nije bio podoban za uknjižbu, svjedoka kao i svih ostalih dokaza kojima može dokazati vlasništvo nad predmetnom nekretninom. U svakom slučaju za rješenje predmetne situacije predlažem angažiranje profesionalnog punomoćnika – odvjetnika.