Na OPG-u imam dopunsku djelatnost u kojoj bi trebala zaposliti člana i nositelja dopunske djelatnosti na puno radno vrijeme. Na koji način se isplaćuje plaća ? Molim vas da mi ne kopirate članke Zakona u kojima se obrazlaže kako se obračunavaju doprinosi jer mi je to jasno, ali mi nije jasno kako isplatiti plaću.

ODGOVOR

Sklapanje ugovora o radu sa zaposlenicima OPG-a utemeljen je općenito (u statusno-pravnom smislu) Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14., 127/17. i 98/19.) kojim se uređuju radni odnosi. Nadalje, odredbe Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, br. 29/18. i 32/19.; dalje: Zakon o OPG-u) u člancima 23. i 24. uređuju poslovanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, odnosno rad i zapošljavanje na OPG-u. Članak 23. Zakona o OPG-u propisuje da gospodarsku djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti na OPG-u može obavljati nositelj OPG-a samostalno i kao poslodavac te da radom na OPG-u članovi OPG-a i radnici mogu ostvarivati prava i obveze iz radnog odnosa ako ta prava ne ostvaruju po drugoj osnovi. Nadalje, člankom 24. se propisuje da se radniku priznaje svojstvo osiguranika u obveznom mirovinskom i zdravstvenom osiguranju za vrijeme trajanja radnog odnosa za nositelja OPG-a kao poslodavca.

Vezano za vaše konkretno pitanje, možemo napomenuti da se na odnos radnika i nositelja OPG-a kao poslodavca primjenjuju sve relevantne odredbe Zakona o radu kao da je riječ o bilo kojem drugom radno pravnom odnosu (prije početka rada radnika se mora prijaviti na obvezna osiguranja – mirovinsko i zdravstveno; sklopiti ugovor o radu i slično). Specifična pitanja koja se odnose na rad nisu u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, stoga vas upućujemo na Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Napominjemo da svi poslovni subjekti (pa tako i zaposlenici osiguranici poljoprivrede) kao isplatitelji plaća i ostalih primitaka imaju obvezu sastavljanja izvješća o isplaćenim plaćama (i svim drugim oporezivim i neoporezivim primicima) te isti podnositi Poreznoj upravi putem jedinstvenog obrasca poreza, prireza i doprinosa (JOPPD), stoga predlažemo da se obratite mjesno nadležnoj Poreznoj upravi. Isto tako, više informacija iz područja računovodstva, financija i poreza može imati i vaš odabrani knjigovodstveni servis.