Susjed ima uzgajalište konja i vijetnamskih svinja uz samu među i u neposrednoj blizini kuća. Životinje borave u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Cijele godine susjed ne čisti otvoreni prostor, izmet se miješa sa zemljom i stvara smrad. Noću životinje stvaraju buku, pa ne možemo spavati. Inspekcije su nas uputile na općinu, a općina se izgovara na inspekciju. Uzgajalište je registrirano kao OPG. Kome da se obratimo?


Rješavanje ovog problema u nadležnosti je i općine i inspekcija. Općina može putem svog komunalnog redara tražiti vlasnika OPG-a da životinje drži u skladu s propisima. Nadležne su sljedeće inspekcije: Stočarska inspekcija, Poljoprivredna inspekcija i Veterinarska inspekcija (pri Ministarstvu poljoprivrede), Sanitarna inspekcija (pri Ministarstvu zdravlja). Stočarska inspekcija provodi odredbe Zakona o stočarstvu i Zakona o zaštiti životinja (odredbe oba ova zakona su vjerojatno povrijeđene neadekvatnim držanjem životinja), nadzor provodi načelnik odjela i devet inspektora.

Za Vaše područje inspektor se nalazi u Varaždinu. Poljoprivredna inspekcija bi trebala voditi brigu o zaštiti zdravlja ljudi, životinja i okoliša. Za vaše područje nadležan je odjel područne jedinice Varaždin. Sanitarna inspekcija se za vaše područje nalazi u Koprivnici. Ako inspekcije ne reagiraju na usmene zamolbe, svakako im uputite prijavu u pisanom obliku, pošaljite je poštom preporučeno s povratnicom, tako da imate potvrdu da ste prijavu poslali, isto vrijedi i za službe u općini.

Prethodni članakPtičja gripa utvrđena kod domaće peradi
Sljedeći članakVlasništvo dosjelošću
Daniela Sukalić, dip. iur.
Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od prosinca 1994. godine do veljače 2018. godine radila je kao odvjetnica u Križevcima te se pretežno bavila obveznim, trgovačkim, ovršnim, obiteljskim, nasljednim, radnim i upravnim pravom. Veliko iskustvo stekla je na području zemljišno-knjižnog i vlasničkog prava. Dugi niz godina bila je članica Upravnog odbora Odvjetničkog zbora Koprivničko-križevačke županije. Završila je edukaciju za izmiritelja u Hrvatskoj udruzi za mirenje u Zagrebu 2012. godine. Edukaciju za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz Europskih fondova završila je 2014. godine, što joj omogućava obavljanje konzultantskih poslova u tom području. Sada je zaposlena u Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske, u pravnom sektoru.