U posjedu sam poljoprivrednog zemljišta, u katastru se vodi pod oranica. Trebao bih stručno mišljenje može li se na tom zemljištu napraviti solarna elektrana od 1 MW? Pozicija za solarnu elektranu je idealna i dobio sam pozitivno mišljenje iz HEP-a?

ODGOVOR

Sukladno čl. 22 važećeg Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Osobito vrijedno obradivo (P1) i vrijedno obradivo (P2) poljoprivredno zemljište izvan granica građevinskog područja ne može se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim kad nema niže vrijednoga poljoprivrednog zemljišta u neposrednoj blizini, što ne uključuje izgradnju igrališta za golf i samostalnih građevina solarnih elektrana. Mogućnost gradnje na P3 i ostalim poljoprivrednim zemljištima propisana je prostornim planom.