Može li se ući u državno poljoprivredno zemljište koje je napušteno nekoliko godina da se obrađuje bez ugovora?

ODGOVOR                                          

Uzurpacija državnog poljoprivrednog zemljišta prekršajni je postupak za koji su propisane kazne Zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Ujedno osoba protiv koje će se u tom slučaju voditi postupak predaje zemljišta ne može biti sudionik budućeg natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta.