U postupku sam prodaje poljoprivrednog imanja s 2,5 ha ekološkog nasada bobičastog voća. Kupac imanja već ima svoj OPG i nakon kupnje imanja, pripojio bi moje površine i nasade u svoj OPG. Također, nastavio bi sa proizvodnjom i poticajima, a ja bih nakon preuzimanja zatvorio svoj OPG. Koji je postupak i koji formulari i dokumenti trebaju kako bi izveli cijeli postupak?

ODGOVOR

Upis poljoprivrednika u organizacijskom obliku obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik OPG-a provodi se u skladu sa Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 29/18., 32/19. i 18/23.) i Pravilnikom o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN, broj 62/19.). Člankom 11. stavkom 1. Zakona propisano je da je uvjet za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a posjedovanje i korištenje proizvodnih resursa u poljoprivredi i to, prije svega, zemljišta i/ili posjedovanje stoke.

OPG je dužan u Upisnik OPG-ova upisati vlastite ili unajmljene proizvodne resurse kojima raspolažu nositelj OPG-a i/ili članovi OPG-a temeljem vlasništva, posjeda, suglasnosti ili ugovornog odnosa. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u skladu s člankom 7. Zakona o OPG-u u upravnom postupku rješava o upisu, odjavi i promjeni podataka u Upisniku OPG-ova. Člankom 18. stavkom 2. Pravilnika propisano je da se prijenos OPG-a u cijelosti na drugu fizičku ili pravnu osobu može obaviti na temelju pravnog posla ili pravomoćnog rješenja nadležnog tijela te je moguće zadržavanje MIBPG-a.

Prijenos OPG-a u cijelosti na drugu fizičku osobu koja nije član OPG-a sa svim pravima, obvezama i imovinom (imovina, prava i obveza iz ugovora koje zaključuje OPG, prijenos eventualnih ugovora o radu i dr.) može se obaviti na temelju zaključenog ugovora o prijenosu imovinske cjeline. Potrebno je mjesno nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja podnijeti zahtjev za promjenom podataka u Upisniku OPG-ova, uz prilaganje spomenutog ugovora, u roku od 15 dana od nastanka promjene.

Predlažemo da se unaprijed telefonski najavite službenicima Agencije za plaćanja koji će vam dati detaljnije informacije o proceduri podnošenja zahtjeva za prijenos OPG-a. U konkretnom slučaju naročito je važno utvrditi obveze i prava u dijelu koji se odnosi na činjenicu da se radi o ekološkoj proizvodnji. Kontakti svih podružnica Agencije za plaćanja dostupni su putem sljedeće mrežne poveznice: https://www.apprrr.hr/kontakt/