Kako kupiti poljoprivredno zemljište putem javnog natječaja ako nije evidentirano u Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH? Koji je postupak jer lokalna samouprava ga nema evidentirano, a zemljišno-knjižno je vlasništvo RH?

ODGOVOR

Potrebno je da ukažete lokalnoj samoupravi na isto, koja će zatražiti očitovanja od nadležnih tijela o statusu čestice. Ako se istom može raspolagati po odredbama zakona o poljoprivrednom zemljištu, lokalna samouprava će izmjeniti program raspolaganja i potom raspisati natječaj.