Prilikom uspostave poljskih traka na ARKOD parceli i prijave EZP površina (ekološki značajne površine) na istoj, a budući da su i trake i EZP na istoj parceli uz rub parcele, recimo, uz kanal, kako se računa; ako je npr. traka široka 30 m od ruba parcele i kanala, a uz kanal je prijavljena i EZP, je li za potporu prihvatljiva i EZP površina od 5 m i traka od 30 m, ili je EZP 5 m, a onda traka od 25 m?

ODGOVOR

Kako iz vašeg upita u kojem navodite da imate „kanal“ nije razvidno radi li se o vodotoku ili jarku, tako smo odgovor vezali za obje kategorije ekološki značajnih površina. Za intervenciju 31.03. Intenzivirano održavanje ekološki značajnih površina (Eko shema), koja se provodi na razini poljoprivrednog gospodarstva na svim vrstama uporabe poljoprivrednog zemljišta, korisnik je u obvezi osigurati postojanje ekološki značajnih površina na minimalno 10 % ukupnih poljoprivrednih površina poljoprivrednog gospodarstva. U slučaju da imate rubni pojas uz vodotok uključen u ovu intervenciju, njegova širina mora biti minimalno 5 m te na njemu ne smijete provoditi poljoprivrednu proizvodnju. Rubni pojasevi uz vodotoke trebaju biti smješteni na poljoprivrednim površinama ili se »naslanjati« na poljoprivredne površine, tako da je dulji rub paralelan s rubom vodotoka. Rubni pojasevi uz vodotoke, ne mogu biti ujedno i površine pod travnim trakama jer se odvojeno ucrtavaju.

Primjerice, ako osigurate minimalnu širinu rubnog pojasa uz vodotok od 5 m kao elementa za spomenutu intervenciju, trebate dodatno osigurati minimalno 5 m široku i 100 m dugačku travnu traku za operaciju 70.02.03. Uspostava poljskih traka (Uspostava cvjetne trake i Uspostava travne trake). Ako imate jarak do 2 m širine, uključujući zemljani otvoreni vodotok za navodnjavanje ili odvodnju koji ima okolišnu vrijednost, isti možete uključiti u spomenutu intervenciju. Za izračun površina koje čine ekološki značajne površine (EZP), ukupni broj hektara izračunava se korištenjem koeficijenata, tj. konverzijskih i ponderacijskih faktora iz Tablice 7. iz Priloga 1. Pravilnika o provedbi izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (NN br. 25/23., 51/23., 56/23. i 65/23.).

EZP se evidentiraju na propisanom obrascu Jedinstvenog zahtjeva, stoga ih je u Agenciji za plaćanja potrebno ucrtati i provjeriti jesu li ucrtane sve EZP te je li ispunjen uvjet postojanja EZP na minimalno 10 % ukupnih poljoprivrednih površina poljoprivrednog gospodarstva. Potpora za Intervenciju 31.03. Intenzivirano održavanje ekološki značajnih površina dodjeljuje se u obliku dodatnih plaćanja na osnovnu potporu dohotku uz ispunjavanje minimalnih uvjeta vezanih za primanje izravnih potpora, prava na plaćanje te pravovremeno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i ostale propisane dokumentacije.