Nedavno sam otvorila OPG za proizvodnju i prodaju rezanog cvijeća. Prodaju obavljam na tržnici i na kućnom pragu. Zanima me procedura oko nabave sjemena, lukovica, rizoma, sadnog materijala. Moram li biti upisana u Upisnik i koji u slučaju da sama proizvedem sjeme/lukovice isključivo za svoje potrebe? Također moram li biti upisana ako sjeme/lukovice nabavljam iz EU? Sjeme i lukovice planiram koristiti isključivo radi proizvodnje rezanog cvijeća. Znači nikako ne radi daljnje prodaje sjemena i lukovica niti radi proizvodnje presadnica, lončanica i sl.

ODGOVOR

Zakonom o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21.) propisani su uvjeti. Njih je potrebno ispuniti prilikom proizvodnje, stavljanja na tržište i uvoza poljoprivrednog reprodukcijskog materijala. S obzirom da rezano cvijeće ne spada u poljoprivredni reprodukcijski materijal, odnosno nije obuhvaćeno Zakonom o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, ne postoji ograničenje prema prethodno navedenom Zakonu prilikom stavljanja na tržište rezanog cvijeća.

Nadalje, ako proizvodite sjeme i sadni materijal isključivo za svoje potrebe i ne stavljate ga na tržište; tad nemate obvezu upisa u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala. Zakonom o biljnom zdravstvu (»Narodne novine« broj 127/19.) regulirana je proizvodnja i premještanje bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta. Pravilnikom o službenom registru specijaliziranih subjekata (»Narodne novine« broj 30/21.) propisuju se obveznici upisa u Službeni registar specijaliziranih subjekata te uvjeti potrebni za upis u navedeni Registar. 

U upitu je naznačeno kako bi se sjeme ukrasnog bilja u svrhu proizvodnje rezanog cvijeća dobavljalo iz država članica EU. Također i kako nemate namjeru proizvodnje novih sadnica predmetnog bilja. Stoga nemate obvezu upisa u predmetni Registar. Međutim, napominjemo kako sadnice ukrasnog bilja nabavljene u EU treba pratiti biljna putovnica proizvođača. Naša je preporuka, zbog pitanja sljedivosti, čuvati predmetne biljne putovnice u sklopu vlastite poslovne dokumentacije. S obzirom kako ste naveli da nemate namjeru nabavljati sadni i sjemenski materijal nemate obvezu upisa u Registar specijaliziranih subjekata.