Nakon smrti roditelja na ostavinskoj raspravi naslijedio sam 2 grobna mjesta u Rakovom Potoku i četvrtinu drugih nekretnina. S obzirom da nemam nasljednika, odlučio sam da poslije mene grobna mjesta naslijedi jedna od sestara. Zanima me moram li to oporučno napisati i kako je najbolje to odraditi?

ODGOVOR

U oporuci trebate navesti osobu za koju želite da naslijedi pravo korištenja grobnog mjesta i vlasništvo nadgrobnog uređaja koji se nalazi na grobnom mjestu (nadgrobne ploče, ograda, nadgrobnog spomenika, znakova i dr.). Oporukom ostavitelj raspolaže svojom imovinom za slučaj smrti, a oporuka treba biti sastavljena u obliku i uz pretpostavke propisane zakonom. Oporuka za grobna mjesta može biti privatna i javna.

Privatne oporuke su vlastoručna oporuka i pisana oporuka pred svjedocima. Javna oporuka je oporuka sastavljena uz sudjelovanje javnih tijela (sudac općinskog suda, javni bilježnik i sl.). Ako želite pravo korištenja grobnog mjesta ostaviti samo jednom od nasljednika bilo bi dobro da to u svojoj oporuci i napišete, pisanu oporuku pred svjedocima može sastaviti i odvjetnik, kojem pri tome trebate dostaviti sve potrebne podatke o imovini i osobi koju želite navesti kao nasljednika. 

Prethodni članakOdržan sastanak s predstavnicima mljekarskog sektora
Sljedeći članakPriključak HEP-a i zastara
Daniela Sukalić, dip. iur.
Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od prosinca 1994. godine do veljače 2018. godine radila je kao odvjetnica u Križevcima te se pretežno bavila obveznim, trgovačkim, ovršnim, obiteljskim, nasljednim, radnim i upravnim pravom. Veliko iskustvo stekla je na području zemljišno-knjižnog i vlasničkog prava. Dugi niz godina bila je članica Upravnog odbora Odvjetničkog zbora Koprivničko-križevačke županije. Završila je edukaciju za izmiritelja u Hrvatskoj udruzi za mirenje u Zagrebu 2012. godine. Edukaciju za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz Europskih fondova završila je 2014. godine, što joj omogućava obavljanje konzultantskih poslova u tom području. Sada je zaposlena u Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske, u pravnom sektoru.