Ima li osoba s odobrenim boravkom u RH na dvije godine (odobren na osnovu sklapanja braka), mogućnost otvaranja OPG-a?

ODGOVOR Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o OPG-u (NN, br. 29/18., 32/19. i 18/23.) koji uređuje uvjete obavljanja djelatnosti poljoprivrede u organizacijskom obliku obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, fizička osoba koja ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske može radi ostvarivanja dohotka ili dobiti proizvodnjom i prodajom proizvoda ili pružanjem usluga na tržištu obavljati samostalno gospodarske djelatnosti poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a u skladu s odredbama Zakona o OPG-u.  

Stavkom 2. istoga članka određeno je da fizička osoba koja ima prebivalište na teritoriju druge države članice Europske unije ili potpisnice Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru te Švicarske Konfederacije, ako ima pravo korištenja proizvodnih resursa na teritoriju Republike Hrvatske i koja ima zakonito odobren boravak u Republici Hrvatskoj u skladu s propisima kojima se uređuje prebivalište i boravište, može u Republici Hrvatskoj obavljati gospodarsku djelatnost poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a u skladu s odredbama Zakona o OPG-u.

U konkretnom slučaju, ako se radi o osobi državljaninu/ki treće zemlje, odnosno njeno prebivalište je izvan RH, odnosno izvan druge države članice Europske unije ili potpisnice Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru te Švicarske Konfederacije to predstavlja zapreku za obavljanje poljoprivredne djelatnosti u organizacijskom obliku OPG-a i nije moguć upis u Upisnik OPG-ova kao nositelja OPG-a.