Što trebamo učiniti da bi se mogli oglašavati na internetu i prodavati vino proizvedeno na vlastitom OPG-u?

ODGOVOR Izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 29/18., 32/19. i 18/23.) usklađeni su uvjeti obavljanja prodaje proizvoda OPG-ova na daljinu putem interneta (tzv. web shop) s uvjetima Zakona o elektroničkoj trgovini (NN, br. 173/03., 67/08., 36/09., 130/11., 30/14. i 32/19.) kojim se uređuje područje pružanja usluga informacijskog društva, odgovornost davatelja usluga informacijskog društva i pravila u vezi sa sklapanjem ugovora u elektroničkom obliku. U konkretnom slučaju, OPG uslugu informacijskog društva registrira pri mjesno nadležnoj Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju rješavanjem u upravnom postupku i registriranjem u Upisniku OPG-ova. Naime, OPG koji obavlja prodaju proizvoda na daljinu putem interneta kao davatelj usluga informacijskog društva dužan je ispuniti obveze informiranja i pružiti opće informacije u skladu sa Zakonom.

Davatelj usluga informacijskog društva mora u obliku i na način koji je neposredno i stalno dostupan korisnicima i nadležnim tijelima državne uprave Republike Hrvatske pružiti informacije kao što su: ime i prezime ili tvrtku davatelja usluga te ostale podatke o davatelju usluga na temelju kojih korisnik može brzo i nesmetano stupiti s njim u vezu, uključujući elektroničku adresu putem koje je moguće uspostaviti izravan kontakt, broj sudskog ili drugoga javnog registra u koji je davatelj usluga upisan i slično. Nadalje, u odnosu na uvjete elektroničke trgovine, potrebno je ispuniti i određene uvjete Zakona o zaštiti potrošača (NN, br. 19/22. i 59/23.).

Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN, br. 80/23.), kao provedbeni propis Zakona o OPG-u, u Prilogu 6. daje detaljan pregled dopunskih djelatnosti koje se mogu obavljati na OPG-u te je usluga informacijskog društva koje OPG obavlja kroz dopunsku djelatnosti navedena u točki 3.9. Za upis dopunskih djelatnosti u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava uz popunjeni zahtjev za upis, potreban je i dokaz o upisu u registar poreznih obveznika u skladu s poreznim propisima (rješenje možete ishoditi u mjesno nadležnoj Poreznoj upravi).