Imam poljoprivredno zemljište od 3000 m2 u Jadranskoj Hrvatskoj na kojem imam masline, cvijeće, vinograd te manji voćnjak. Zanima me mogu li se registrirati kao OPG s dopunskom djelatnošću: usluge smještaja u sobi, apartmanu, ruralnoj kući za odmor. Kako imam lijep komad zemlje u koji se ulaže, voljela bih sagraditi manju ruralnu kućicu za odmor (koja bi naravno ispunjavala uvjete gradnje i kategorizacije prema Pravilnicima), a gdje bih gostima prezentirala kako se vodi briga o bilju, ubiranje plodova te priprema istih itd.

ODGOVOR

Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 29/18., 32/19. i 18/23.) i Pravilnikom o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN, broj 62/19.) propisana je mogućnost upisa dopunskih djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu uz obavljanje poljoprivrede kao primarne djelatnosti. Dopunske djelatnosti na OPG-u predstavljaju proizvodne i uslužne djelatnosti povezane s poljoprivredom koje omogućuju bolje korištenje proizvodnih kapaciteta te bolje korištenje znanja, vještina i rada članova OPG-a. Dopunske djelatnosti  se mogu obavljati na OPG-u ako su za njih ispunjeni opći (propisani Zakonom o OPG-u i Pravilnikom) i posebni uvjeti ako su oni utvrđeni posebnim propisima kojima se uređuje ta djelatnost.

Turističke usluge koje se mogu pružati na OPG-u te uvjeti  pod kojima se pojedine usluge mogu pružati propisane su Zakonom o pružanju usluga u turizmu (NN, br. 130/17., 25/19., 98/19., 42/20. i 70/21.), a za ugostiteljsku djelatnosti potrebno je ispunjavanje uvjeta u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20. i 42/20.) i Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 54/16., 69/17. i 120/19.) kojim se propisuju minimalni uvjeti za vrste objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na OPG-u, kategorije, uvjeti za kategorije, oznake za kategorije, oznake kvalitete i sl.  

Pravilnik u Prilogu 6. daje detaljan pregled dopunskih djelatnosti koje se mogu obavljati na OPG-u te je obavljanje usluga iz područja ugostiteljstva i turizma koje OPG obavlja kroz dopunske djelatnosti navedeno u točkama 4.1. i 4.2., a za pružanje ostalih sadržaja i aktivnosti na OPG-u (omogućavanje stjecanja znanja i vještina o uzgoju bilja i životinja) navedeno u točki 5.1. Upis u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava obavlja se u skladu s člankom 7. Zakona o OPG-u podnošenjem zahtjeva mjesno nadležnom uredu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koja u upravnom postupku rješava o upisu, odjavi i promjeni podataka u Upisniku OPG-ova.

Predlažemo da se obratite službenicima Agencije za plaćanja prema sjedištu budućeg OPG-a, a o kontaktima svih područnih ureda Agencije za plaćanja u Republici Hrvatskoj možete se informirati na poveznici  https://www.apprrr.hr/#karta. Nadalje, za detaljnije informacije i savjete upućujemo vas na poljoprivredne savjetnike – službenike Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede koji imaju urede u svim županijama (bivša Poljoprivredna savjetodavna služba). Njihovi kontakti dostupni su na poveznici https://www.savjetodavna.hr/ .