Supruga i ja želimo svoje nekretnine (obiteljsku kuću, te vinograd s klijeti) ugovorom o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju ostaviti sinu s kojim živimo u zajedničkom domaćinstvu. Molim preporučite koji je ugovor sigurniji? Možemo li takav ugovor sami sastaviti i ovjeriti ga na sudu ili kod javnog bilježnika, odnosno koja je najispravnija procedura?

ODGOVOR

Ugovor o doživotnom uzdržavanju i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju su dvostranoobvezni, naplatni i strogo formalni ugovori. Uređeni su Zakonom o obveznim odnosima. S obzirom da vi imate namjeru ugovor sklopiti kao primatelj uzdržavanja, vi ćete sklapanjem jednog ili drugog ugovora izjaviti da davatelju uzdržavanja dajete svu ili dio svoje imovine. Osnovna razlika između ovih ugovora je trenutak prijenosa imovine. Kod ugovora o doživotnom uzdržavanju trenutak prijenosa imovine je izjednačen s trenutkom smrti primatelja uzdržavanja. Kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju trenutak prijenosa imovine događa se odmah nakon sklapanja ugovora. Kod Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, u slučaju da planirate koristiti nekretnine koje su predmet Ugovora, preporučamo ugovoriti doživotno plodouživanje u svoju korist (primatelja uzdržavanja).

Prava i obveze u ugovoru samostalno se dogovaraju s drugom stranom. One ovise o potrebama i mogućnostima ugovornih strana i različite su od slučaja do slučaja. Najčešće se odnose na zadovoljavanje osnovnih životnih potreba. Preciznim uređenjem opsega i načina uzdržavanja smanjujete mogućnost nesporazuma i eventualnih zahtjeva za raskid ugovora zbog neispunjenja ugovornih obveza. Stoga odgovor na pitanje koji je ugovor sigurniji nije jednoznačan. On ovisi o vašim željama i potrebama – želite li da nekretnine odmah budu prenesene na vašeg sina ili tek u trenutku vaše smrti. Napominjemo da su svi ostali efekti oba Ugovora identični.

Bilo da se odlučite za ugovor o doživotnom uzdržavanju ili za ugovor o dosmrtnom uzdržavanju on mora biti sastavljen u pisanom obliku i ovjeren od suca nadležnog suda ili potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta. To znači da ugovor možete sastaviti sami i donesete ga javnom bilježniku na potvrdu/solemnizaciju. S druge strane, postoji mogućnost da ugovor sastavi javni bilježnik. To preporučamo, s obzirom na to da se predmetni Ugovori sklapaju u obliku javnobilježničkog akta. U oba slučaja, ovlaštena osoba prilikom ovjere ili sastavljanja ugovora mora pročitati ugovor objema stranama. Također, mora ih upozoriti na njegove posljedice.

Foto: pravomat.hr