Na internetu sam pronašao Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja. U jednom je dijelu propisivao uvjete za upis u upisnik proizvođača micelija jestivih i ljekovitih gljiva. Ovo je zakon iz 1997. godine i mislim da više ne vrijedi? Također, dio propisa je sadržan u pravilniku o temeljnim zahtjevima za kakvoću, pakiranje i deklariranje sjemena poljoprivrednog bilja. Unatrag dvije do tri godine, usvojen je novi zakon o sjemenu u kojem više nema reference na micelij. Molim vas informacije koji su pravni akti na snazi koji propisuju uvjete za upis u upisnik i obavljanje ove djelatnosti?

ODGOVOR

Uzgoj gljiva i micelija nije obuhvaćen Zakonom o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« br. 110/21). Iz područja biljnog zdravstva dostavljamo odgovor kako slijedi. Od 14. prosinca 2019. godine počela se primjenjivati Uredba (EU) 2016/2031 od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2016/2031) te je došlo do određenih promjena u području biljnog zdravstva. 

Također, na snazi je i Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 127/19. i 83/22.. Njime se osigurava provedba Uredbe (EU) br. 2016/2031. U Prilogu XI.  Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2072 оd 28. studenoga 2019. o utvrđivanju jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zaštitnih mjera protiv organizama štetnih za bilje te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 690/2008 i izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 navedeno je bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti koje treba pratiti fitosanitarni certifikat prilikom unosa u Europsku uniju.

Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2018/2019 od prosinca 2018. o utvrđivanju privremenog popisa visokorizičnog bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta u smislu članka 42. Uredbe (EU) 2016/2031 te popisa bilja za koje nije obvezan fitosanitarni certifikat za unos u Uniju u smislu članka 73. te uredbe određen je popis visokorizičnog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta kojima je zabranjen unos u Europsku uniju iz trećih zemalja dok se ne provede procjena rizika. Prethodno navedenim Prilogom XI. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2072 nije propisana obveza da micelij gljiva prati fitosanitarni certifikat. Tvrtka koja ima namjeru unosa navedenog iz trećih zemalja u Hrvatsku, nije u obvezi upisa u Službeni registar specijaliziranih subjekata. Za sva dodatna pitanja iz domene biljnog zdravstva, obratite nam se na mail: HR_plant.health@mps.hr