Obrađujem 8.5 ha poljoprivrednog zemljišta koje graniči s visokom šumom i vojnim poligonom Gašinci. Trenutno je zasijana pšenica koju jeleni pasu, a divlje svinje ruju zemlju i uništavaju. Zemljište je s tri strane ograđeno električnim pastirom dužine oko 2.5 km. Pastir je postavljen tako da je prva žica na 40 cm visine, druga na 80 cm i traka na 120 cm. Što savjetujete da učinim kako bih spasio usjeve od divljači?

ODGOVOR Posljednjih godina diljem Republike Hrvatske svjedoci smo pojavi učestalih šteta na poljoprivrednim kulturama koju uzrokuje divljač svojim djelovanjem. Temeljem Zakona o lovstvu (NN 99/2018.) propisane su dopuštene radnje i zahvati u cilju smanjenja mogućih šteta od divljači.

To su:

  • ograđivanje dobara;
  • ciljano čuvanje dobara i istjerivanje divljači;
  • provedba agrotehničkih mjera;
  • priopćavanje bez odgađanja o započetoj šteti i okolnostima koje mogu utjecati na poduzimanje mjera za sprječavanje šteta;
  • upotrebljavanje mehaničkih, električnih i kemijskih zaštitnih sredstava koja je na zahtjev oštećenika dužan osigurati lovoovlaštenik (članak 79. Zakona).

Ako se ne poduzimaju sve potrebne mjere kojima se sprječava nastanak štete, oštećenik nema pravo na naknadu štete koju prouzroči divljač.

Razna sredstva za zaštitu usjeva od divljači

Na tržištu postoje različita sredstva kojima poljoprivredni proizvođači štite usjeve od divljači. Rastjerivači divljači tjeraju divljač s određenog područja na principu ultrazvučne tehnologije (različite frekvencije tonova koje čuju samo životinje) ili proizvodnje različitih zvukova (npr. plinski topovi – nažalost dosta glasni). Kemijska sredstva koja se upotrebljavaju u obliku tekućine, granula ili prašiva pomažu u odvraćanju divljih životinja s poljoprivredne površine. Djelovanje ovakvih sredstava jako je ovisno o vremenskim prilikama (učestalosti kiše). Potrebno ih je primijeniti sukladno uputama na korištenom pripravku.

Osim navedenog za smanjenje mogućih šteta od divljači mogu se koristiti električni pastiri različitih proizvođača i izvedbi. Vrlo je bitno izabrati uređaj prema potrebama, odnosno vrsti divljači koja radi štete na usjevima. Također je bitan pravilni odabir žice koja će se koristiti. Kvalitetnije žice (nešto su skuplje) imaju veću provodljivost struje i manji otpor te samim time i štede energiju iz baterije. Skuplje žice imaju manje problema s popravcima kod pucanja, napravljene su od kvalitetnijih materijala i često imaju UV zaštitu. Broj redova žice koja se postavlja ovisna je o vrsti životinje od koje se čuva posjed i uobičajeno je propisana kod proizvođača takvih uređaja.

Prethodni članakKokoši jedu snesena jaja
Sljedeći članakKako konzumirati zeleni čaj?
Suzana Pajić, dipl.ing.agr.
Diplomirani inženjer agronomije (ratarstva), viša stručna savjetnica u Savjetodavnoj službi Podružnica Međimurske županije iz područja ratarstva. Rođena 07.08.1967. godine u Prelogu. Diplomirala na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 1990. godine. Radila u „Sjemenarstvu“ tvrtke Podravka, poljoprivrednim ljekarnama Veterinarske stanice Čakovec, a 01.12.2004. počinje s radom u Savjetodavnoj službi (HZPSS). Kao vanjski suradnik Pučkog otvorenog učilišta Čakovec pri obrazovanju odraslih za zanimanje ratar gdje predaje predmete iz ratarske proizvodnje. Član je više Udruga vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju. Certificirani sudac na koji aktivno sudi na natjecanjima orača. Sudjelovala u organizaciji 59. Svjetskog natjecanja u oranju u Biogradu na Moru 2012. godine. Kao koautor ili autor stručnih radova sudjelovala godinama na Kongresu oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo u organizaciji Hrvatskog agronomskog društva.