Imam dvije mlade koze koje uredno traže jarca svakih 21 dan. Sad me zanima je li problem u kozama ili u jarcu koji je mlad i ima 11 mjeseci?


Koze su sezonski poliestrične životinje s izraženom pojavom spolnog ciklusa i vidljivim znakovima estrusa tijekom određene sezone, ponajviše u jesen, ili u našim klimatskim uvjetima od kolovoza do kraja prosinca. Dakle, ovo vrijeme nije baš „top termin“ za tjeranje i pripuštanje (osjemenjivanje) koza, kako za koze tako i za jarce.

Međutim, s obzirom da se vaše mlade koze ipak tjeraju (pretpostavljam da su im to prva tjeranja), a i nakon spolnog kontakta ne ostaju gravidne možemo pretpostaviti sljedeće. U ovo vrijeme moguće je da se koze tjeraju. Taj estrus ipak nije popraćen ovulacijom, pa onda ne može doći niti do oplodnje i gravidnosti. Razlog može biti i u jarcu. Jedino što možete učiniti je pokušati koze pariti s drugim jarcem i vidjet ćete rezultat. Ako se koze i dalje budu tjerale, savjetujem nemojte ih eliminirati dajte im još jednu šansu, ali u pripusnoj sezoni.

Prethodni članakKako napraviti podnicu kaveza za orijaške kuniće?
Sljedeći članakBolesne pure i njihovo liječenje
prof. dr. sc. Boro Mioč
Sveučilišni je profesor na Agronomskom fakultetu u trajnom zvanju. Kao autor ili koautor objavio više od 220 indeksiranih radova, te sedamdesetak stručnih i popularnih članaka, nekoliko udžbenika, knjiga i dr. Voditelj nekoliko znanstvenih i stručnih projekata, član nekoliko stočarskih udruženja, te predsjednik Savjeta uzgojnog programa iz ovčarstva i kozarstva. Boro Mioč sveučilišni profesor u trajnom zvanju, rođen je 18. listopada 1961. godine u Šujici, općina Tomislavgrad, gdje je završio i osnovnu školu. Opću gimnaziju završio je u Kupresu, a od 1982. godine živi u Zagrebu gdje se iste godine upisuje na Poljoprivredni fakultet, stočarski odsjek na kojemu je diplomirao 1986. godine. Godine 1987. zapošljava se kao znanstveni novak na matičnom fakultetu na kojemu upisuje i poslijediplomski studij iz Ovčarstva i kozarstva. Magistarski rad pod naslovom "Utjecaj pasmine i veličine legla na mliječnost koza u prvoj laktaciji" obranio je 1989. godine. Godine 1991. izabran je za asistenta na predmet Svinjogojstvo. Doktorsku disertaciju naslova „Povezanost pasmine i intenziteta rasta s kemijskim sastavom jarećeg mesa“ obranio je 1997. godine, te stekao akademski stupanj doktor biotehničkih znanosti, područje agronomija. Za asistenta na predmetu Ovčarstvo i kozarstvo izabran je 1994., za višeg asistenta 1998., docenta 1999., izvanrednog profesora 2002., u zvanje redovitoga profesora 2006., a za redovitog profesora u trajnom zvanju 2011. godine. U proteklom razdoblju, u svojstvu asistenta, višeg asistenta, docenta, izvanrednog profesora i redovitog profesora, aktivno je sudjelovao u izvođenju nastave na prediplomskim, diplomskim i poslijediplomskom doktorskom studiju kao koordinator i suradnik na više modula. Bio je voditelj diplomskog studija Proizvodnja i prerada mesa, a trenutačno obnaša dužnost voditelja poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti. Od 2006. godine sudjeluje u izvođenju nastave na Visokom učilištu ''Marko Marulić'' u Kninu i međusveučilišnom studiju „Mediteranska poljoprivreda“ u Splitu. Kao autor ili koautor objavio je oko 220 indeksiranih znanstvenih radova te sedamdesetak stručnih i popularnih članaka. Bio je voditelj nekolicine znanstvenih i stručnih projekata od kojih treba istaknuti VIP-projekt: „Istarska ovca, janjetina i sir“, te znanstveni projekt: „Genetski profil i proizvodne osobine travničke pramenke“. Trenutačno je voditelj znanstvenog projekta: „Mesne odlike hrvatskih pasmina ovaca“ u sklopu znanstvenog programa: „Standardizacija hrvatskih pasmina ovaca i njihovih proizvoda“. Uz to je suradnik na više znanstvenih i stručnih projekata. U suautorstvu je napisao više sveučilišnih udžbenika, knjiga, poglavlja u knjizi, Program uzgoja ovaca u Republici Hrvatskoj, Program uzgoja koza u Republici Hrvatskoj i Program uzgoja istarske ovce u istarskoj županiji“. Aktivno je sudjelovao na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim savjetovanjima. Član je međunarodnog udruženja kozarskih stručnjaka (IGA: International Goat Asociation), Hrvatske mljekarske udruge i Hrvatskog agronomskog društva. Predsjednik je Savjeta uzgojnog programa iz ovčarstva i kozarstva te član povjerenstva za ocjenu ovaca i koza na različitim stočarskim izložbama. Član je vijeća biotehničkog područja i član Povjerenstva za sveučilišnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu, te član uređivačkog odbora časopisa Stočarstvo. Od 1998. do 2012. bio je predstojnik Zavoda za specijalno stočarstvo, a od akademske 2012./13. godine je prodekan za znanost na Agronomskom fakultetu. Pročelnik je Sekcije za stočarstvo u Znanstvenom vijeću za poljoprivredu i šumarstvo u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.