Pšenica se rjeđe koristi u hranidbi kunića jer je u prvom redu namijenjena za ljudsku prehranu. Za hranidbu životinja koriste se otpaci koji nastaju u mlinarskoj industriji prije prerade u brašno. To su obično lomljena ili na drugi način oštećena zrna i mekinje koje nastaju ljuštenjem prije mljevenja. Pšenica je hranidbeno najbolja žitarica koju možemo ponuditi kunićima, ali ako je dajemo u većim količinama, može izazvati probavne smetnje. Zbog toga je najčešće dajemo pomiješanu s drugom zrnatom hranom ili u manjim količinama. Pri tome moramo voditi računa da postotak pšenice u smjesi bude manji.

Ječam je energetsko krmivo koje sadrži oko 68% škroba. Sadržaj probavljivih bjelančevina je nedostatan i iznosi svega 6 – 9%. Od vitamina sadrži aneurin i niacin, a od minerala fosfor i bakar. Na ljusku otpada oko 15% ukupne težine zrna što ga čini znatno boljom žitaricom u odnosu na zob, ali još uvijek zaostaje za pšenicom. Kunićima ga možemo dati u cijelom zrnu ili prekrupljenog, te pomiješanog s drugom hranom (krumpir, repini rezanci). Ima povoljan učinak na dojne kunice, kao i na životinje u tovu. Smatra se da upravo ječam daje čvrstoću masnom tkivu.