Kako razdvojiti pojedine frakcije u tijeku destilacije rakije – prvi tok, drugi tok i treći tok?


Glavni su sastojci voćnog vina voda i etanol (etilni alkohol), koji tijekom destilacije isparavaju uz druge hlapljive tvari. (Temperaturu u kotlu moramo održavati na 70 – 80 °C, jer se kod tih temperatura ne izdvaja voda). Neki hlapljivi sastojci imaju niža vrelišta od alkohola (78,3 °C), kao što su acetaldehid, esteri octene kiseline i veći dio metilnog alkohola. Spomenuti sastojci isparavaju, odnosno izdvajaju se iz voćnog vina, prvi kao prvi tok, a kako su neugodna okusa i mirisa, odnosno nisu poželjni u destilatu, valja ih izdvojiti. (Prvi tok su 2 – 3 litre destilata, ponekad nešto više).

Drugi tok je najkvalitetniji dio destilata, međutim, nije moguće točno utvrditi pravi prijelaz iz prvoga u drugi, odnosno iz drugoga u treći tok, u kojemu je kao i u prvom toku najviše nepoželjnih tvari. U trećem toku nalazi se najveća količina patočnog ulja, a sačinjavaju ga viši alkoholi (najviše amilni), štetni za ljudsko zdravlje. Za odvajanje triju tokova jednoga od drugoga potrebno je iskustvo koje se postiže na temelju kušanja razrijeđenog destilata s vodom u omjeru 50 : 50, posebno prvog i trećeg toka.