Šaljem fotografije puknuća kore drveta na voćkama pa me zanima o kakvoj se bolesti radi na stablima jabuka starosti 40 godina. Može li se to liječiti i čime? 

ODGOVOR

Prema izgledu neželjenih promjena na granama jabuke možemo opravdano sumnjati na razvoj patoloških rak-rana. Njihov je uzročnik gljivična bolest (Nectria galligena). Ova bolest na nekim sortama jabuka i krušaka, te na nekim lokalitetima, može uzrokovati ozbiljne štete. Izrazito je osjetljiva stara i autohtona sorta jabuke Slavonska srčika. Bolest se javlja na mjestima, te u godinama nakon proljetnih niskih temperatura (mraz u vrijeme cvatnje).

Mogu biti napadnute mlađe ili starije postrane grane, ali i provodnica (deblo). Na napadnutim se mjestima pojavljuju smeđe ulegnute zone popraćene odumiranjem kore. Dio iznad odumrlog mjesta prijevremeno se osuši, naročito ako odumiranje tkiva obuhvati cijelu granu. Voćka domaćin pokušava formiranjem kalusa zacijeliti ranu (tijekom vegetacije voćka to pokušava svake sezone). Ako to uspije govorimo o tipu zatvorenog raka (kao posljedica postupno se suše dijelovi iznad napadnute zone).

Tip neželjenih promjena “otvoreni rak” nastaje kad uzročnik bolesti razara staničje. Zalazi sve dublje i širi se tijekom proljetnog kolanja sokova. Na tim mjestima kora postupeno otpada i vidi se golo drvo. Gljiva uzročnik bolesti ulazi u voćku kroz oštećena mjesta: od tuče, kroz ožiljke nastale nakon otpadanja lišća, kroz mjesta reza, kroz pukotine nastale od niskih proljetnih temperatura (mraz), na mjestima gdje se račvaju grane i slično.

Unatoč oštećenjima, za zarazu je neophodna optimalna temperatura (14°C) i zadržavanje vlage na stablu (barem 6 sati). Rezidbom treba odstraniti sve zaražene izboje i grane. Ako grane nisu propale prijevremenim sušenjem, tada sa vidljivih rak-rana treba uz pomoć voćarskog noža rubno odstraniti zaraženu koru, spaliti je. Mjesta na kojima smo napravili takve zahvate preporučuje se premazivanje pastom za zarašćivanje rana (npr. Biopol i slično). Dobro je primijeniti bakarne fungicide u dva navrata: (1) ujesen nakon otpadanja više od polovice ili nakon potpunog otpadanja lišća i (2) krajem zime ili početkom proljeća (u vrijeme bubrenja i otvaranja vršnih pupova voćaka).

Umjesto bakarnih fungicida moguće je koristiti i biološke pripravke na osnovi Bacillus subtilis (npr. Ekstrasol, BioLife i slično). Dobro je krajem jeseni ili početkom zime obaviti “bijeljenje voćaka”! Osnovna svrha “bijeljenja voćaka” je umanjiti zimsko zagrijavanje debla i donjeg dijela skeletnih grana. Uz dovoljno vode za žitku smjesu na 5 kg gašenog vapna dodaje se 0,5 kg sumpornog fungicida i 0,5 kg kuhinjske soli. Umjesto toga može se kupiti i gotova smjesa za “bijeljenje voćaka”.

Prethodni članakOrezivanje kivike
Sljedeći članakŠarlotice s borovnicama
mr. sc. Milorad Šubić
Milorad (Ivan) Šubić, magistar znanosti i diplomirani inženjer agronomije, pročelnik Poljoprivredne savjetodavne službe u podružnici Međimurske županije. Savjetnik je iz područja zaštite bilja, član Hrvatskog društva biljne zaštite i Američkog fitopatološkog društa, suradnik Gospodarskog lista, autor više stručnih radova, koautor 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova, te stručni suradnik i predavač u raznim obrazovnim institucijama. Rođen je 9. rujna 1969. Godine. Osnovnu školu završio je u Murskom Središću, a srednju poljoprivrednu školu u Križevcima. Diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 1994. godine. Diplomski rad naslova "Istraživanje djelotvornosti biljnih ekstrakta na krumpirovu zlaticu – Leptinotarsa decemlineata (Say.) tijekom 1992. godine" izradio je na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju, pod mentorstvom akademika prof.dr. Milana Maceljskog. Studijski program zaštite bilja završio s prosječnom ocjenom 4,63. Nakon završetka studija počinje se baviti patologijom bilja zaposlivši se krajem 1994. godine kao mlađi asistent na Zavodu za fitopatologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovao u provođenju nastave studentima biljnih smjerova V semestra iz predmeta "Opća fitopatologija", te dijela predmeta "Specijalna fitopatologija" koji se odnosi na bakterijske i virusne bolesti biljaka (samo za studente smjera zaštita bilja VI semestar). Osim nastavnih aktivnosti bio je uključen u znanstveno-istraživački projekt "Scientific Research into the factors of Integrated control" financiran od strane Ministarstva znanosti i tehnologije. U akademskoj godini 1994/95. upisao poslijediplomski studij na inženjerskom smjeru Molekularna biologija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, a u razdoblju od sredine 1995. do početka 1997. proučavao karantensku i bakterijsku palež jabučastog voća (Erwinia amylovora). U siječnju 1996. godine boravio na studijskom usavršavanju iz biljne bakteriologije u Bologni (Instituto di Patologia Vegetale, Scienze e Tecnologie Agroindustriali ed Agroambientali, Universita degli Studi di Bologna, kod prof.dr. Carla Bazzia) kao stipendist Ministarstva tehnologije i znanosti Republike Hrvatske. Zbog rješavanja stambenih i obiteljskih problema prekida rad na fakultetu i poslijediplomski studij na PMF-u, te se vraća u Međimurje. Od 1. svibnja 1997. godine počinje raditi u Uredu za gospodarstvo Međimurske županije kao voditelj službe za zaštitu bilja, a 1. veljače 1998. godine prelazi u Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Odsjek Međimurske županije u svojstvu savjetnika za zaštitu bilja. Krajem 1998. postaje rukovoditelj odsjeka. Rukovodeće poslove obavlja u Javnoj poljoprivredno savjetodavnoj službi pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (2011. i 2012.), te u Poljoprivredno savjetodavnoj službi (2012., 2013. i 2014.) i Savjetodavnoj službi (danas). U okviru provođenja međunarodnog projekta vlada Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske "Unapređenje proizvodnje krumpira u Hrvatskoj" tijekom ožujka 1999. godine boravio na stručnoj izobrazbi u Centru za obuku "IPC Plant" Emmeloord. Poslijediplomski studij na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (područje Biotehničkih znanosti, polje Agronomija, znanstvena grana Fitomedicina) upisuje 1998. godine, a magistrirao 2002. godine obranivši magistarski rad naslova: "Mogućnosti prognoze i suzbijanja plamenjače krumpira (Phytophthora infestans (Mont.) De Bary) u Međimurju", izrađen pod vodstvom prof.dr. Bogdana Cvjetkovića. Znanstveno i stručno usavršavanje Od 1997. godine aktivno sudjeluje u radu godišnjih Seminara biljne zaštite stručnim izlaganjima iz područja integrirane zaštite voćnjaka, vinograda i povrtlarskih kultura. Koautor je 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova. Stručni je suradnik "Gospodarskog lista" i autor kolumne zaštite bilja u županijskim novinama "Međimurje", a od 1998. godine stručni suradnik Gospodarske škole Čakovec, Pučkog otvorenog učilišta Čakovec i Privatnog učilišta "Novak" iz Čakovca pri izvođenju nastave "Tečaj za vinogradare i vinare" (predavač poglavlja "Zaštita vinograda od štetočinja") i nastave za osposobljavanje ratara (predavač poglavlja "Zaštita ratarskih kultura od štetnih organizama"). Tijekom 2010. godine bio je vanjski suradnik Pučkog otvorenog učilišta Čakovec pri obrazovanju odraslih za zanimanje Proizvođač merkantilnog krumpira (predavač za poglavlja "Značaj plodoreda u suvremenom uzgoju krumpira" i "Zaštita krumpira od štetnih organizama") Član je Hrvatskog društva biljne zaštite (HDBZ) i Američkog fitopatološkog društva (APS). Nagrađen je u veljači 2012. godine od Hrvatskog društva biljne zaštite Poveljom, uz brončanu plaketu radi doprinosa popularizaciji i afirmaciji struke. Oženjen, otac kćeri Lucije i sina Ivana.