U Međimurju se bavim uzgojem lješnjaka, a zasadio sam probno i nešto oraha. Trenutno razmišljam da probno posadim i badem, pa ako se pokaže dobrim išao bih u ozbiljniju proizvodnju. Da li mi za ovo područje možete preporučiti sortu badema i gdje ga mogu kupiti?


U Hrvatskoj je uzgoj badema nedovoljno zastupljen. Pretpostavlja se da se uzgaja na ukupnoj površini od oko 1.000 ha, od čega je malo intenzivnih nasada. U uzgoju prevladava mali broj ranocvatućih sorata i tipova, loše gospodarske vrijednosti (tvrde ljuske, niski randman jezgre u plodu, oko 20-30%), i postiže se nizak prirod. Većina sorata koje su trenutno u uzgoju su ranocvatuće, tj. cvatnja započinje u siječnju, kada zbog niskih temperatura nastaju oštećenja, što je ograničavajući čimbenik u njegovoj proizvodnji. Osim cvatnje, kritično je i razdoblje zametanja plodova.

Cvjetovi stradavaju pri temperaturi od -3,0 do -4,5 °C, a plodovi pri -0,5 do -1,5 °C. Stoga, treba odabirati sorte srednje kasnog i kasnog vremena cvatnje da se izbjegnu nepovoljne vremenske prilike u siječnju i veljači, tj. stradavanja od mraza. Cilj trenutnih programa oplemenjivanja i selekcije badema u svijetu je stvaranje kasnocvjetajućih sorata boljih bioloških i gospodarskih svojstava. Sadnice je najsigurnije nabaviti u ovlaštenim rasadnicima, sadni materijal treba biti zdravstveno ispravan, tj. certificirani bezvirusni, te imati uvjerenje o sortnoj čistoći i deklaraciji.

Na Sortnoj listi Republike Hrvatske nalaze se sljedeće sorte badema: francuske a i, ferraduel i ferragnes, američke burbank, nonpareil i texas, ruske aromatički i jaltski, te talijanske fra giulio grande, truoito i tuono. Uglavnom su to novoselekcionirane sorte koje kasnije cvjetaju, a dozrijevaju tijekom 8. i 9. mjeseca. Od navedenih sorata za kontinentalno klimatsko područje preporučuju se sorte aromatički (prianyj), jaltski (jaltinski) i nonpareil. Aromatički je ruska sorta, stabla su osrednje bujnosti, umjerene je rodnosti, cvate kasno. Prosječna masa suhog ploda je oko 2,5 g, randman jezgre je prosječno viši od 60% (po čemu se ubraja u kategoriju sorti mekane ljuske). Jaltski je također ruska sorta, razgranatih stabala, osrednje bujnosti, rađa redovito i obilno, cvate kasno.

Prosječna masa suhog ploda iznosi oko 2 g., randman jezgre prosječno iznosi više od 50% (polumekana ljuska). Nonpareil je sorta iz SAD-a, stabla su bujnog rasta, rađa umjereno, cvate srednje kasno. Prosječna masa suhog ploda je oko 2,1 g, randman jezgre prosječno iznosi više od 65% (mekana ljuska). Jezgra je idealne kvalitete za preradu u konditorskoj industriji. Smatra se jednom od najboljih sorti badema na svijetu. Ruska sorta bumažnoskorlupnyj se također preporuča za kontinentalna područja, ali za okućnice i manje vrtove, ne za intenzivne nasade.

Još neke značajne sorte srednje kasne i kasne cvatnje su cristomorto, fascionello, ferralis, ferrastar, filippo ceo, nikitskij, primorskij, te naše sorte čarski kasni i knez Črnomir. Randman jezgre im uglavnom iznosi više od 40%, po čemu su bolje od sorti koje trenutno prevladavaju u uzgoju kod nas. Većina sorata badema je stranooplodna, pa je u nasadu potrebno posaditi više od jedne sorte, zbog oprašivanja, vodeći računa o međusobnoj kompatibilnosti sorata.

Prethodni članakMože li se i na koji način u našim uvjetima uzgajati kurkuma, gdje nabaviti sjeme i sadnice?
Sljedeći članakKoji su optimalni troškovi za uzgoj kukuruza?
Marina Maretić, mag.ing.agr.
Rođena u Splitu, gdje završava osnovnu i srednju u školu. Preddiplomski studij Mediteranska poljoprivreda završava u Splitu, a diplomski studij na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Interesna područja su joj voćarstvo, posebno zapostavljene vrste, povrćarstvo, vinogradarstvo i dr. Rođena je u Splitu 1990. godine. U Splitu završava osnovnu školu, a potom i matematičku gimnaziju gdje maturira s odličnim uspjehom. 2009. godine upisuje preddiplomski međusveučilišni studij „Mediteranska poljoprivreda“ u Splitu koji završava 2012. godine obranom završnog rada naslova „Nutritivna i zdravstvena vrijednost plodova jagode“ te stječe titulu sveučilišne prvostupnice inženjerke agronomije. Iste godine upisuje diplomski studij „Hortikultura-Voćarstvo“ na Agronomskom fakultetu u Zagrebu koji završava 2014. godine obranom diplomskog rada naslova „Kvaliteta perspektivnih sorata jagode neutralne dužine dana uzgojenih izvan sezone“ te stječe titulu magistre inženjerke agronomije (s najvećom pohvalom). Na preddiplomskom studiju stručnu praksu obavljala je na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu u laboratoriju i na vanjskim površinama, a tijekom studiranja na diplomskom studiju na Zavodu za voćarstvo Agronomskog fakulteta u Zagrebu obavljala je analize u laboratoriju i obrađivala je podatke u računalnim programima. Područja interesa: mediteransko voće, jagodasto voće, samoniklo voće, zapostavljene vrste, vinogradarstvo, povrćarstvo, rasadničarstvo, genetika, oplemenjivanje, botanika, kvaliteta i nutritivna vrijednost namirnica, ekološka poljoprivreda, stočarstvo, zaštita zemljopisnog podrijetla. Tijekom studiranja bila je koautor znanstvenih radova objavljenih u časopisima Pomologia Croatica i Glasnik zaštite bilja, sudjelovala je na Znanstveno-stručnom savjetovanju hrvatskih voćara 2014. godine te je dobitnica Rektorove nagrade Sveučilišta u Splitu za 2011. godinu.