Do kad su dozvoljene aktivne tvari epoksikonazola i tiofenat-metil za zaštitu ozimina?

ODGOVOR

Za pripravke na osnovi aktivne tvari epoksikonazola DUETT ULTRA, CONTROLAN, OPERA i OPERA MAX  registracija je istekla 30.04.2020., prodaja zaliha je bila do 30.10.2020., a krajnji rok za primjenu zaliha je do 31.10.2021. 

Za pripravak na osnovi aktivne tvari epoksikonazola FALCON EC 460 registracija je istekla 31.08.2020., krajnji rok za prodaju zaliha je bio 28.02.2021., a krajnji rok za primjenu zaliha je 28.02.2022.

Za pripravke na osnovi aktivne tvari tiofenat-metil TOPSIN M 500 SC i YAMATO registracija je istekla 19.04.2021., krajnji rok za prodaju zaliha je 19.07.2021., krajnji rok za primjenu zaliha je 19.10.2021.