Gnojidba značajno utječe na plodnost tala, a time i na stabilnost prinosa jer veća plodnost podrazumijeva veću sposobnost tala da neutralizira stresne uvjete i nepovoljne učinke nedostatne ili suvišne gnojidbe. Nedostatna gnojidba rezultira nižim prinosom, a prekomjerna gnojidba je nepotreban trošak, potencijalno opterećenje okoliša uz luksuznu opskrbu biljke hranivima s lošijom kvalitetom.

Optimizacija gnojidbe je složen zadatak zbog istovremenog biološkog, tehnološkog, ekološkog i ekonomskog optimuma uvjetovanih klimatskim, pedološkim, fizikalnim, kemijskim i biološkim činiteljima. Prirodna raspoloživost hraniva u agroekosustavima nije optimalna jer je produkcija organske tvari antropogeno intenzivirana u odnosu na spontane ekosustave. Jednokratno optimiziranje raspoloživosti hraniva nije dostatno, nego je potrebno sustavno održavanje optimalne opskrbljenosti hranivima. Optimalna gnojidba je agrotehnička mjera aplikacije gnojiva radi postizanja stabilnog visokog prinosa odgovarajuće kvalitete optimizacijom opskrbe usjeva hranivima održavanjem ili popravljanjem plodnosti tla bez štetnog utjecaja na okoliš.

Gnojidba povrća

Nedostatna raspoloživost hraniva limitirajući je činitelj proizvodnje i odgovarajuća će gnojidba rezultirati povećanjem raspoloživosti hraniva i prinosa. Međutim, ako je raspoloživost dostatna i nije limitirajući činitelj proizvodnje, gnojidba neće povećati prinos, ali može pozitivno utjecati na kvalitetu prinosa. Utjecaj dodanog hraniva na kvalitetu prinosa ne ovisi samo o količini i dinamici raspoloživog hraniva, već i o vrsti i kultivaru povrća, ali i o raspoloživosti drugih hraniva. Nadalje, ako je raspoloživost hraniva već bila optimalna, gnojidbom povećana raspoloživost negativno će utjecati na kvalitetu, a može rezultirati i padom prinosa zbog nižeg žetvenog indeksa, bujnosti, intenzivnijeg napada uzročnika bolesti, nekroza te mogućeg toksičnog učinka prekomjerne raspoloživosti hraniva.

Povećanje raspoloživosti hraniva

Osnovni principi gnojidbe i posebnosti gnojidbe povrća

četiri osnovna principa održavanja plodnosti tala

(nastavlja se)

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju Gospodarskog lista br. 23-24/2018