Sva hraniva potrebna su za život biljke, a mikroelementi su posebno istaknuti u pojedinim procesima. Pravilna ishrana – gnojidba jamstvo je stabilnosti i sigurnosti u ostvarenju očekivanog konačnog rezultata – uroda/prinosa. Osim same ishrane biljke, cilj gnojidbe je pripremiti biljku za nepovoljne klimatske prilike. Pojednostavljeno, u procesu fotosinteze biljka koristi: vodu, hraniva i sunce kako bi stvorila spojeve koji su potrebni za rast i opstanak.

Mikroelementi u njihova uloga u biljci istaknuta je u stručnoj literaturi (Ishrana bilja, Fiziologija bilja, Biokemija) itd. Stoga pojednostavljeno ističemo samo praktična i stručna saznanja o mogućim nedostacima mikroelemenata.

mikroelementi ishrana gnojidba

 Koja hraniva najviše nedostaju u tlu?

U analizama tla koje sadrže i mikroelemente (posjedujemo više od stotinu takvih analiza uglavnom inozemnih, ali i hrvatskih laboratorija.) Bor (B) i molibden (Mo) gotovo uvijek nedostaju u tlu (analize tla na pristupačna hranjiva i prosječni urod kultura). Razlog je vjerojatno što se mnogi spojevi bora i molibdena u tlu ponašaju kao anioni (-naboj). Budući da tlo uglavnom ima negativan naboj, bor i molibden se degradiraju – ispiru. Mogući razlog je i pH tla znatno niži ili viši od optimalnog. Bor je važan u cvatnji, oplodnji i vitalnost polena i dijelom se iznosi urodom, što je također mogući razlog nedostatka. Nedostatak željeza (Fe) izražen je u tlima koja sadrže različite oblike kalcija u visokom postotku i/ili na tlima sa izrazito viskim pH

Stručna literatura posebno ističe mikroelemente koji sudjeluju u metabolizmu dušika u biljci, odnosno stvaranju aminokiselina – bjelančevina. To su mangan, cink, bakar i molibden. Važnost stvaranja takvih spojeva istaknuta je i u pripremi biljke za nepovoljne klimatske prilike. To su temperature znatno više od optimalnih i izrazito niske temperature – mraz.

mikroelementi ishrana biljke gnojidba tla
Liebigov zakon minimuma, koji se često naziva jednostavno Liebigov zakon ili zakon minimuma, načelo je koje je u poljoprivrednoj znanosti razvio Carl Sprengel, a kasnije ga je popularizirao Justus von Liebig. U njemu se navodi da rast ne diktiraju ukupni raspoloživi resursi, već najrjeđi resursi. To se pravilo često ilustrira u obliku “Liebigove bačve”, gdje pojedine dužice bačve predstavljaju hraniva i druge ograničavajuće čimbenike koji u nedostatnoj količini/koncentraciji utječu na smanjenje uroda. Plan gnojidbe i raspoređivanja hraniva mora biti usredotočen na postizanje prave ravnoteže neophodnih hraniva kako bi se mogao ostvariti optimalan rast. To ne znači da se mora primijeniti svih 13 hraniva, nego preciznim korištenjem dijagnostičke i analitičke opreme treba utvrditi koji je od ovih 13 elemenata premalo dostupan te stoga može ograničiti potencijal uroda/prinosa.

Razlozi zbog kojih je mogući nedostatak mikroelemenata u biljci

Ima više razloga zbog kojih je moguć nedostatak mikroelemenata u biljci. To su nedostatak vode u tlu tijekom duljeg razdoblja u tijeku vegetacije (kretanje hraniva u tlu: intercepcija, strujanje vode, difuzija), nizak ili visok pH tla, visoki urod, temperature znatno više od optimalnih tijekom duljeg vremena ( disanje i razgradnja spojeva u biljci znatno viša od stvaranja novih spojeva fotosintezom), izrazito lagana tla – pijesak i dr. Samim time u biljci će nedostajati primarni, ali i sekundarni metaboliti – obrambeni mehanizmi. Oni su odgovorni za prirodni imunitet biljke (fenoli i dr).

Izrazito visok sadržaj mangana (Mn), bakra (Cu) i cinka (Zn vidljiv je u pojedinim analizama tla voćnjaka i vinograda. Mogući razlog je primjena sredstava za zaštitu bilja koja ih sadrže. Suvišak željeza (Fe) moguć je u tlima koja navodnjavamo vodom iz arteških bunara, s velikih dubina (50 ili više metara).

Mikroelemente potrebno je primijeniti putem tla NPK mineralnim i/ili organskim gnojivima koja ih sadrže. Ako ne njima onda posebnim gnojivima koja sadrže samo mikroelemente. NPK organsko mineralna gnojiva često sadrže pravilan omjer makro i mikro elemenata. Organsko mineralna gnojiva s eko cerifikatom često sadrže i potrebne mikroelemente. Primjena mikroelemenata putem lista – folijarno treba biti oprezna i potrebno je pridržavati se uputstva za primjenu.

Analize tla na makro i mikro elemente vrlo su važne. Osiguravaju bolja saznanja o stanju hraniva u tlu, a posebno u eko/organskoj/bio proizvodnji.