Fertirigacija je tehnološka mjera gdje se u jednom zahvatu provodi primjena vodotopivih gnojiva i primjena vode. Kako bi poljoprivredni proizvođači mogli pravilno izabrati vodotopiva gnojiva, potrebno je poznavati osnovne parametre kvalitete vodotopivih gnojiva.

Budući da autor iz vlastitog iskustva, kroz obilaske i savjetovanje poljoprivrednih proizvođača na terenu nailazi na mnoge praktične probleme jer većina poljoprivrednika ne primjenjuje fertigaciju kako treba, na svakom boravku na terenu, susreće se s raznim teškoćama, od lošeg izbora gnojiva, nepravilnih doza do potpuno pogrešnih instaliranih sustava. Stoga, u serijalu kratkih članaka koji će biti objavljeni na web portalu Gospodarskog lista, dotaknuti ćemo se nekoliko važnih tehnoloških pitanja, kao što su:

  • Osnovni parametri vodotopivih gnojiva
  • Izbor formulacija vodotopivih gnojiva za pojedine faze raste
  • Kondicioniranje ili popravak vode za primjenu u fertigaciji
  • Problem zaslanjivanja kod primjene fertigacije
  • Venturi – osnovni element za sustav fertigacije
  • Zašto je Ca-nitrat važan za primjenu u sustavima fertgacije
  • Tekuća organska gnojiva za sustave fertigacije
  • Koliko vode trošiti kod primjene fertigacije

U ovom članku donosimo bitne informacije o tri važna parametra kod izbora vodotopivih gnojiva: elektroprovodljivosti vodene otopine gnojiva, pH vrijednosti gnojiva i topivosti tih gnojiva.

Foto: irrigationvalducci.com

Elektroprovodljivost vodene otopine gnojiva

Ovo jeosnovni parametar kvalitete vodotopivih gnojiva. Radi se o parametru koji pokazuje elektroprovodljivost vodene otopine gnojiva koncentracije 1 grama/1 lit. vode pri temperaturi vodene otopine od 20 °C. EC vrijednost gnojiva izražava se u jedinicama mS/cm ili dS/m, te se kreće u vrijednostima od 0,5 do 2,0, ovisno o formulaciji i proizvođaču vodotopivih gnojiva. Osim poznavanja EC vrijednosti vodotopivih gnojiva, potrebno je poznavati i EC vrijednost vode koja se koristi za fertirigaciju. Naime, EC vrijednost vodene otopine gnojiva je zbroj EC vrijednosti vode (koja ponekad može biti vrlo visoka) i EC vrijednosti vodotopivog gnojiva.

Zašto je elektroprovodljivost vodene otopine gnojiva tako važna?

Zato što različite poljoprivredne kulture, imaju vrlo različitu tolerantnost prema visokim EC vrijednostima vodene otopine; odnosno EC vrijednostima u tlu. Većina poljoprivrednih kultura optimalno raste pri EC vrijednostima oko 1,0-1,5 dS/m, dok će kod porasta EC vrijednosti doći do zastoja u rastu i smanjenja prinosa.

Tablica 1. Osjetljivost nekoliko poljoprivrednih kultura na povišene EC vrijednosti otopine gnojiva i EC vrijednosti tla (Mass i Hoffman (1977.), Mass (1984.))

KulturaGranična EC vrijednost vodene otopine gnojivaGranična EC vrijednost tla u zoni rizosferi korijena
Zelena salata0,91,3
Paprika1,01,5
Rajčica1,72,5
Tikvica3,14,7

Kako kontrolirati EC vrijednost vodene otopine gnojiva?

Za kontrolu EC vrijednosti vodene otopine gnojiva koriste se jednostavni uređaji; EC metri. Slični su instrumentu za mjerenje pH (često mogu biti kombinirani pH/EC metri), samo što koriste posebne elektrode za mjerenje elektroprovodljivosti. Obvezno se vrši kontrola prije puštanja vodene otopine u nasad te se kontrolira i vrijednost EC na izlasku iz kapaljke. U automatiziranim sustavima za fertirgaciju postoje posebni senzori za praćenje EC vrijednosti vodene otopine gnojiva. Na taj se način automatski prati i regulira EC vrijednost.

Jednostavni EC metar za mjerenje elektroprovodljivosti vode i otopine gnojiva (proizvođač Hanna Instruments, model HI 9814) Foto: ubuy.com.ps

pH vrijednost gnojiva

Drugi važan parametar vodotopivih gnojiva je pH vrijednost otopine gnojiva. Standardno, pH se mjeri pri koncentraciji od 1 gram/litru vode pri temperaturi od 20 °C. Slično kao i kod EC vrijednosti, različite formulacije vodotopivih gnojiva imaju i različite pH vrijednosti.

Biljke preferiraju slabo kisele otopine (pH 6,0-6,5) ali se kod primjene tvrdih, karbonatnih voda, koje sadrže visoke količine kamenca preporuča primjena gnojiva sa nižim pH vrijednostima ili smanjenje tvrdoće vode primjenom posebnih otopina prije dodavanja vodotopivih gnojiva.

Neki proizvođači vodotopivih gnojiva imaju i posebnu tzv. „acid“ (kiselu) liniju gnojiva, koje imaju nizak pH te se koriste kod uzgoja acidofilnih kultura poput borovnica, kod uzgoja kultura na karbonatnim/vapnenim tlima ili kod primjene izrazito tvrdih voda (vode s visokom količinom vapnenca).

Topivost vodotopivih gnojiva

Treći važan parametar kod izbora vodotopivih gnojiva je topivost u vodi. Ovaj parametar pokazuje količinu gnojiva koja se može otopiti u 1 lit destilirane vode temperature 20 °C, prije nastanka taloga. Ovisno o sastavu i formulaciji gnojiva, značajno se razlikuje i topivost gnojiva. Ovaj parametar je važan kod pripreme matične otopine, pogotovo u automatskim sustavima za fertirigaciju, gdje se primjenjuju koncentrirane matične otopine.

Foto: bioergex.gr

Na tržištu postoje mnogobrojne formulacije kompleksnih vodotopivih gnojiva te kod izbora gnojiva treba voditi računa o vrijednostima osnovnih parametara kvalitete; EC vrijednosti, pH i topivost gnojiva. Ovi se podaci moraju nalaziti na pakiranju gnojiva ili u katalozima proizvođača. Na taj način, poljoprivrednik može odabrati optimalnu formulaciju koja je prilagođena kulturi i uvjetima uzgoja kako bi se dobio visoki i kvalitetni prinos poljoprivrednih kultura.