Luk možemo uspješno uzgajati kao usjev kratkog dana (zimski luk) ili usjev dugog dana (proljetni luk), a da pritom za sadnju koristimo lučice ili sijemo sjeme. Mjere zaštite od neželjenih organizama u usjevima luka iz lučice i izravno iz sjemena značajno se razlikuju.

U pravilu, na gredicama naša domaćinstva uglavnom za vlastite potrebe sade lučice, dok se na poljima uzgaja tržni luk sjetvom sjemena. Zbog izravne sjetve crvenog tipa luka kratkog dana za prezimljavanje (ili luka srebrenca iz lučice u okućnicama za vlastite potrebe brojnih domaćinstva) još prije dvadesetak godina bilježimo nagli porast najštetnijeg patološkog poremećaja luka: plamenjače ili peronospore (Peronospora destructor). Uzročnik oboljenja je pseudogljiva koja “prezimljuje” na dva osnovna načina: (a) formi zimskih ili trajnih spora (tzv. oospora) u zaostalim biljnim ostacima u polju ili (b) kao skriveni (latentni) micelij u zaraženim lučicama.

Plodored i deklarirane lučice

Pridržavanje plodoreda u trajanju 4-5 godina i sadnja deklariranih lučica predstavlja osnovne preventivne mjere smanjenja rizika od pojave i razvoja plamenjače luka. U prognozi pojave bolesti valja upozoriti na spoznaju da inficirani zimski luk predstavlja vrlo važan izvor zaraze za “proljetne” usjeve crvenog luka dugog dana i obrnuto. Naime, peronospora luka je za razliku od nekih drugih raširenih plamenjača (npr. plamenjače loze, krumpira, krastavaca i dr.) prilagođena nešto nižim vrijednostima temperature zraka. Prema mnogim iskustvima plamenjača luka se vrlo dobro razvija u prohladnim razdobljima, pri vrijednostima 6-10°C, uz dovoljno oborina ili sati vlaženja lišća od rose (magle), odnosno uz relativnu vlažnost zraka veću od 95 %.

Za suhog vremena s relativnom vlagom zraka manjom od 80 % i temperaturama većim od 32°C, širenje plamenjače luka prestaje. Protekla zima 2022./23. jedna je od najtoplijih u povijesti, a pritom je bila vrlo vlažna – kišovita (u studenom, prosincu i siječnju), a iznadprosječne oborine bilježilo smo u razdoblju od 25.3. do 17.5.2023. U takvim uvjetima plamenjača ili peronospora luka se ovog proljeća naročito razvijala u usjevima zimskog luka (već krajem ožujka) i proljetnog luka iz lučice (sredinom i krajem svibnja). Prva pojava plamenjače luka najčešće je u polju vidljiva u ograničenim dijelovima (“oazama”), ali se u povoljnim uvjetima vrlo brzo proširi na okolna područja. Prvi simptomi ili znakovi su dobro vidljivi u jutarnjim satima na starijem lišću, jer se za dovoljno vlažnih noći na njima formira ljubičasto-sivo-smeđa prevlaka pseudo gljive.

Na mjestu zaraze napadnuti organi gube čvrstoću, lišće se prelomi i visi prema tlu, a dio iznad zaraženog tkiva se osuši. Lučice mogu biti latentno zaražene (zaraza bez vidljivih znakova u sadnji), pa se iz njih razviju sustavno zaražene biljke. One su rastom manje (patuljaste), lišće im je svinuto i svjetlo-zelene boje. U tržnoj proizvodnji na poljima luka plamenjaču treba početi suzbijati već nakon razvijena 3-4 prava lista, a u procjenu uvjeta pogodnih za razvoj bolesti valja računati i poduzete mjere navodnjavanja.

Ali, zbog globalnih klimatskih promjena program suzbijanja donedavno najvažnijih uzročnika bolesti luka (plamenjača, siva plijesan – trulež vrata glavica luka) registriranim fungicidima na mnogim poljima i hibridima luka u svijetu daje zadnjih sezona sve slabije rezultate.

Od početka 1990-ih godina stručne službe u razvijenim državama sa raširenom tržnom proizvodnjom hibrida luka iz sjemena (npr. Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države) upozoravaju na štete u usjevima od “novijih gljivičnih i bakterijskih uzročnika paleži lišća luka” (npr. Stemphylium, Pseudomonas) (posebno pri uzgoju hibrida podrijetlom iz španjolskih “slatkih” tipova luka).

Tablica 1. Epidemiološki uvjeti razvoja nekih uzročnika bolesti hibridnog luka

Uzročnik bolesti lukaOptimalni meteorološki uvjeti za pojavu i razvoj
  PeronosporaUčestale kiše i rose, dugotrajno vlaženje lišća luka, uz svježe razdoblje s temperaturama zraka < 22°C i visokom vlažnosti (>95 %). Primarne zaraze nastaju tijekom dugačkog skrivenog razdoblja (9-16 dana)
  BotrytisSvako dnevno zadržavanje vlage na biljkama u trajanju >6 sati pri optimalnim temperaturama 12-24°C. Epidemijsko širenje se očekuje nakon dugotrajnih kišnih razdoblja sa vlaženjem biljaka >24 sata i relativnom vlagom >75 %
  Stemphylium (?)Vruće ljetno razdoblje (>25°C) s puno oborina i zadržavanjem vlage na biljkama >24 sata. Patogen jače naseljava mrtvo tkivo luka prethodno oštećeno drugim uzrocima (npr. Peronospora, Thrips i dr.)

Ljetna bolest – palež

Stemphylium palež lišća” postaje sve češća pojava tijekom ljeta na poljima pri tržnom uzgoju proljetnog luka iz sjemena. Bolest se u početku pojavljuje u obliku svjetlo-žutih, vodenastih, lezija koje se izdužuju i često zahvaćaju vrhove lišća. U optimalnim uvjetima lezije (izdužene svijetle pjege) se spajaju i pritom nastaje potpuna palež lišća luka. Ova bolest najčešće napada samo lišće, a pritom se ne prenosi u lukovicu (nema unutrašnje truleži). Uzročnik bolesti je gljivica Stemphylium vesicarium, a osim u luku poznata je štetnost ove bolesti u sub-tropskim područjima uzgoja češnjaka (npr. u Indiji).

Patogen obično napada mrtvo tkivo lišća luka (nekrotične vrhove, lezije uzrokovane plamenjačom, oštećenja od herbicida i štetnika – tripsa). Starije lišće je osjetljivije na zarazu, ali mlado lišće oštećeno od “resičara” (Thrips tabaci) također postaje podložnije infekcijama. Bolest se epidemijski širi u vrućim i vlažnim meteorološkim uvjetima (naročito nakon kišnih razdoblja > 24 sata). Ljetne temperature (> 25°C) i dugotrajne rose u trajanju 12-16 sati omogućuju formiranje brojnih pjega u svega 1-4 dana nakon infekcije(uz 5-dnevne cikluse formiranja infektivnih konidija), pa od prve pojave vršnih simptoma do potpunog sušenja lišća luka prolazi relativno kratko razdoblje. Bolest se u prirodi održava na zaostalim zaraženim biljnim organima, ali se prenosi i sjemenom.

Tablica 2. Neka organska i bakarna pojedinačna ili kombinirana sredstvima za zaštitu bilja (fungicidi) dopuštena u našoj zemlji pri suzbijanju ekonomski značajnih bolesti u usjevima luka

PripravakUzročnik bolestiPrimjenaKarenca
Ortiva, Quadris SCplamenjača1 lit./ha (4x)K=14 dana
Score 250 ECpjegavost i hrđa0,5 lit./ha (4x)K=14 dana
Switch WGsiva plijesan1 kg/ha (2x)K=14 dana
Shirlan SCplamenjača0,5 lit./ha (5x)K=7 dana
Aliette Flash WGplamenjača0,2 % (2x)K=7 dana
Neoram WGplamenjača0,25-0,35 %K=3 dana
Champion WGplamenjača3,5 kg/ha (2x)K=28 dana
Champion Flow SCplamenjača0,3-0,4 % (2x)K=21 dan
Signum DFsiva plijesan1,5 kg/haK=21 dan
Ortiva Top SCpjegavost i hrđa1,0 lit./ha (1x)K=21 dan
Infinito SCplamenjača1,6 lit./ha (2x)K= 7 dana
Luna Experience SCpjegavost i hrđa0,6-1 lit./ha (1x)K=7 dana
Ridomil Gold Rplamenjača5 kg/ha (1x)K=14 dana
Proplant SLplamenjača1,4 lit./ha (3x)K=7 dana

“Slatki” hibridi luka dugog dana španjolskog podrijetla osjetljiviji su na ovog uzročnika bolesti, pa ih stručne službe ne preporučuju koristiti u područjima gdje se razvija “Stemphylium palež”. Mjere zaštite (Stemphylium): Uz prošireni plodored (luk na istu površinu tek nakon 4-5 godina),izbor otpornijih hibrida, uravnoteženu gnojidbu (ne previše dušika), pravovremeno suzbijanje “resičara” ili tripsa i preventivna primjena fungicida predstavlja osnovne mjere zaštite koje preporučujemo pri uzgoju proljetnih hibrida luka iz sjemena. U nekim zemljama se radi zaštite od ove gljivične bolesti vrlo uspješno koriste iprodion i klortalonil, no u našoj zemlji prednost dajemo fungicidima registriranim radi suzbijanja pjegavosti i hrđe.

Slike 1, 2, 3 i 4: Pojava plamenjače na “sjemenoj biljci” zimskog luka (slika 1) i vrlo jaka zaraza plamenjačom u usjevu nezaštićenog proljetnog luka uzgajanog sadnjom lučica (slika 2). Uzgoj proljetnog luka iz sjemena: tijekom ljetnih vrućina, jutarnjih rosa i sparine treba kratko vrijeme od prve pojeve “vršne paleži” (slika 3) do potpunog propadanja lišća osjetljivih hibrida (slika 4) (Stemphylium palež lišća?) Snimio M. Šubić

Prethodni članakSlopehelper – robot sadašnjosti
Sljedeći članakDo sada utvrđena afrička svinjska kuga na 17 gospodarstava u RH
mr. sc. Milorad Šubić
Milorad (Ivan) Šubić, magistar znanosti i diplomirani inženjer agronomije, pročelnik Poljoprivredne savjetodavne službe u podružnici Međimurske županije. Savjetnik je iz područja zaštite bilja, član Hrvatskog društva biljne zaštite i Američkog fitopatološkog društa, suradnik Gospodarskog lista, autor više stručnih radova, koautor 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova, te stručni suradnik i predavač u raznim obrazovnim institucijama. Rođen je 9. rujna 1969. Godine. Osnovnu školu završio je u Murskom Središću, a srednju poljoprivrednu školu u Križevcima. Diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 1994. godine. Diplomski rad naslova "Istraživanje djelotvornosti biljnih ekstrakta na krumpirovu zlaticu – Leptinotarsa decemlineata (Say.) tijekom 1992. godine" izradio je na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju, pod mentorstvom akademika prof.dr. Milana Maceljskog. Studijski program zaštite bilja završio s prosječnom ocjenom 4,63. Nakon završetka studija počinje se baviti patologijom bilja zaposlivši se krajem 1994. godine kao mlađi asistent na Zavodu za fitopatologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovao u provođenju nastave studentima biljnih smjerova V semestra iz predmeta "Opća fitopatologija", te dijela predmeta "Specijalna fitopatologija" koji se odnosi na bakterijske i virusne bolesti biljaka (samo za studente smjera zaštita bilja VI semestar). Osim nastavnih aktivnosti bio je uključen u znanstveno-istraživački projekt "Scientific Research into the factors of Integrated control" financiran od strane Ministarstva znanosti i tehnologije. U akademskoj godini 1994/95. upisao poslijediplomski studij na inženjerskom smjeru Molekularna biologija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, a u razdoblju od sredine 1995. do početka 1997. proučavao karantensku i bakterijsku palež jabučastog voća (Erwinia amylovora). U siječnju 1996. godine boravio na studijskom usavršavanju iz biljne bakteriologije u Bologni (Instituto di Patologia Vegetale, Scienze e Tecnologie Agroindustriali ed Agroambientali, Universita degli Studi di Bologna, kod prof.dr. Carla Bazzia) kao stipendist Ministarstva tehnologije i znanosti Republike Hrvatske. Zbog rješavanja stambenih i obiteljskih problema prekida rad na fakultetu i poslijediplomski studij na PMF-u, te se vraća u Međimurje. Od 1. svibnja 1997. godine počinje raditi u Uredu za gospodarstvo Međimurske županije kao voditelj službe za zaštitu bilja, a 1. veljače 1998. godine prelazi u Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Odsjek Međimurske županije u svojstvu savjetnika za zaštitu bilja. Krajem 1998. postaje rukovoditelj odsjeka. Rukovodeće poslove obavlja u Javnoj poljoprivredno savjetodavnoj službi pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (2011. i 2012.), te u Poljoprivredno savjetodavnoj službi (2012., 2013. i 2014.) i Savjetodavnoj službi (danas). U okviru provođenja međunarodnog projekta vlada Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske "Unapređenje proizvodnje krumpira u Hrvatskoj" tijekom ožujka 1999. godine boravio na stručnoj izobrazbi u Centru za obuku "IPC Plant" Emmeloord. Poslijediplomski studij na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (područje Biotehničkih znanosti, polje Agronomija, znanstvena grana Fitomedicina) upisuje 1998. godine, a magistrirao 2002. godine obranivši magistarski rad naslova: "Mogućnosti prognoze i suzbijanja plamenjače krumpira (Phytophthora infestans (Mont.) De Bary) u Međimurju", izrađen pod vodstvom prof.dr. Bogdana Cvjetkovića. Znanstveno i stručno usavršavanje Od 1997. godine aktivno sudjeluje u radu godišnjih Seminara biljne zaštite stručnim izlaganjima iz područja integrirane zaštite voćnjaka, vinograda i povrtlarskih kultura. Koautor je 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova. Stručni je suradnik "Gospodarskog lista" i autor kolumne zaštite bilja u županijskim novinama "Međimurje", a od 1998. godine stručni suradnik Gospodarske škole Čakovec, Pučkog otvorenog učilišta Čakovec i Privatnog učilišta "Novak" iz Čakovca pri izvođenju nastave "Tečaj za vinogradare i vinare" (predavač poglavlja "Zaštita vinograda od štetočinja") i nastave za osposobljavanje ratara (predavač poglavlja "Zaštita ratarskih kultura od štetnih organizama"). Tijekom 2010. godine bio je vanjski suradnik Pučkog otvorenog učilišta Čakovec pri obrazovanju odraslih za zanimanje Proizvođač merkantilnog krumpira (predavač za poglavlja "Značaj plodoreda u suvremenom uzgoju krumpira" i "Zaštita krumpira od štetnih organizama") Član je Hrvatskog društva biljne zaštite (HDBZ) i Američkog fitopatološkog društva (APS). Nagrađen je u veljači 2012. godine od Hrvatskog društva biljne zaštite Poveljom, uz brončanu plaketu radi doprinosa popularizaciji i afirmaciji struke. Oženjen, otac kćeri Lucije i sina Ivana.