Možete li mi objasniti podjelu kukuruza na podvrste jer mi nije jasno što znači zuban, tvrdunac itd.?

ODGOVOR

Zuban – zrna ove grupe kukuruza u zrelom stanju prepoznatljive su po udubljenju u kruni zrna pa svojim izgledom podsjećaju na konjski zub. Ovo udubljenje nastaje uslijed različite brzine gubitka vode iz brašnastog i rožnatog endosperma tijekom sazrijevanja. Rožnati endosperm zauzima samo bočne strane zrna, a čitav srednji i vršni dio zrna ima brašnastu građu. Boja zrna najčešće je žuta ili bijela, ali može biti i crvenkasta. Masa 1.000 zrna varira ovisno o hibridu od 270 do 450 g. Klipovi su više-manje cilindričnog oblika, dosta velikog promjera, naročito kod kasnih sorata i hibrida. Najčešće se formira jedan klip na biljci na kojem je prosječno 16-20 redova na klipu. Visina biljaka varira od 1,5 do više od 5 m, a zaperci rijetko izbijaju. Zrno hibridi kukuruza iz ove podvrste sadrže viši postotak škroba, pa se koriste u hranidbi domaćih životinja. Industrija ih koristi za proizvodnju škroba i alkohola.

Tvrdunac – zrna ove grupe kukuruza su tvrda, okruglo-ovalnog oblika i sjajna. Endosperm tvrdunca je rožnat i brašnast, ali za razliku od zubana rožnati endosperm zauzima veći dio zrna i nalazi se po periferiji zrna. Brašnasti endosperm nalazi se u sredini zrna. Boja zrna tvrdunca je različita i može biti žuta, bijela, ljubičasta, narančasta ili crvena. Masa 1.000 zrna je između 115-300 g. Klipovi su cilindričnog ili konusnog oblika, različite dužine, no obično kraći i manjeg promjera nego kod zubana. Broj redova na klipu tvrdunca (8-16) je manji nego kod zubana. Vrlo često imaju 8 redova pa se zato ova grupa kukuruza naziva osmaci. Na stabljici se može formirati 2 i više klipova te često tjera zaperke. Zbog ostvarivanja manjih prinosa po jedinici površine od zubana više se koriste u prehrani ljudi.

Šećerac – zrno šećerca ima smežuranu površinu, poluprovidan rožnati endosperm u kojemu ima malo škroba. U endospermu šećerca pored raznih oblika škroba nalaze se vodno rastvorljivi dekstrini koji zrnu daju slatki okus. Šećerci su uglavnom rani kukuruzi s izraženim svojstvom stvaranja zaperaka i više klipova po biljci.

Kokičar – zrna kokičara su ekstremno tvrda, a endosperm je skoro u potpunosti rožnat, izuzev malog dijela oko klice gdje je brašnast. Po obliku zrna ova podvrsta ima dvije forme: 1. biseraste (perlaste) kod kojih je zrno okruglo i jako sjajno te 2. rižaste kod kojih je zrno šiljasto (izduženi vrh). Boja zrna je bijela, žuta, ljubičasta ili crvena. Masa 1.000 zrna kokičara je znatno manja i najčešće se kreće od 80-130 g, a u nekih sorti i manje.

Mekunac – veličina i oblik zrna i klipa izvanredno je raznovrsna kod ove grupe. Endosperm je brašnaste građe bez rožnatog dijela. Koristi se za proizvodnju alkohola.

Voštani – zrna voštanog kukuruza po obliku i strukturi podsjećaju na zrna tvrdunaca, ali imaju mat površinu. Vanjski dio zrna neprovidan je i podsjeća na izgled voska.

Pljevičar – odlikuje se jako razvijenim pljevicama kojima je zrno potpuno omotano. Nema gospodarski značaj, no od znatnog je interesa zbog proučavanja podrijetla kukuruza.

Poluzuban – od zubana se razlikuje manje izražen udubljenjem na vrhu zrna i većim sadržajem endosperma. Mekani ili škrobni šećerac – ima klinasto zrno, a građa zrna mu je ovakva: donji dio zrna približno 2/3 brašnaste je građe, dok je vršni dio kao kod šećerca.

Foto: Arhiva Gospodarskog lista

Prethodni članakUvjeti i tehnologija proizvodnje heljde
Sljedeći članakZapočela provedba Programa potpore za izostanak prihoda od svinjogojske proizvodnje
Suzana Pajić, dipl.ing.agr.
Diplomirani inženjer agronomije (ratarstva), viša stručna savjetnica u Savjetodavnoj službi Podružnica Međimurske županije iz područja ratarstva. Rođena 07.08.1967. godine u Prelogu. Diplomirala na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 1990. godine. Radila u „Sjemenarstvu“ tvrtke Podravka, poljoprivrednim ljekarnama Veterinarske stanice Čakovec, a 01.12.2004. počinje s radom u Savjetodavnoj službi (HZPSS). Kao vanjski suradnik Pučkog otvorenog učilišta Čakovec pri obrazovanju odraslih za zanimanje ratar gdje predaje predmete iz ratarske proizvodnje. Član je više Udruga vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju. Certificirani sudac na koji aktivno sudi na natjecanjima orača. Sudjelovala u organizaciji 59. Svjetskog natjecanja u oranju u Biogradu na Moru 2012. godine. Kao koautor ili autor stručnih radova sudjelovala godinama na Kongresu oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo u organizaciji Hrvatskog agronomskog društva.