Uvriježeno mišljenje većine poljoprivrednih proizvođača da je ostvareni prinos prilikom proizvodnje kukuruza posljedica izbora uzgajanog hibrida. Svakako da izbor najadekvatnijeg hibrida prema području uzgoja i stanju tla ima veliki utjecaj na ostvarivanje visokih prinosa. No, nikako se u drugi plan ne smije staviti utjecaj vremenskih prilika i provedene agrotehnike.

Biljka kukuruza predstavlja jedinstveni prirodni „uređaj“ koji skladišti velike količine sunčeve energije u zrno u relativno kratkom razdoblju njegova razvoja. Karakteristike određenog hibrida (visina, tip zrna, potencijal prinosa itd.) ovisna je o njegovoj genetici. Međutim, uvjeti uzgoja u kojima kukuruz raste u velikoj mjeri utječu na mogućnost razvoja naslijeđenog genetskog potencijala. Prilikom uzgoja svake kulture, pa tako i kukuruza, vrlo je važno poznavati faze rasta i razvoja biljke. Svaka faza razvoja je specifična i zahtjeva određene uvjete za nesmetano odvijanje.

Osim što dobrim poznavanjem faza razvoja bolje upoznajemo samu biljku i njene specifične potrebe, dobro poznavanje faza rasta i razvoja pomaže u provođenju efikasne i racionalne agrotehnike u cilju postizanja visokih prinosa dobre kvalitete. Mnogi problemi u uzgoju kukuruza započinju za vrijeme klijanja i nicanja. Zato je potrebno dobro poznavati način odvijanja ove faze razvoja za lakše prepoznavanje potencijalnog problema.

Faza klijanja i nicanja kukuruza počinje odmah nakon sjetve. Dužina njenog trajanja ovisna je o temperaturi tla na dubini sjetve i stanju vlažnosti tla. Ova faza započinje odmah nakon provedene sjetve i u najidealnijim uvjetima (optimalne temperature tla i vlažnosti tla) traje 5-7 dana. U uvjetima hladnog i suhog vremena može produžiti i na 15-20 dana. Klijanje predstavlja aktivnost enzima u sjemenu koja inicira dijeljenje stanica i probijanje klice kroz omotač sjemena.

Bitna je optimalna vlažnost tla

Za nesmetano odvijanje ove faze sjeme treba apsorbirati vodu u količini 30 % svoje ukupne mase. Ovaj proces se događa u prvih 24 do 48 sati nakon sjetve. Ako je na dubini sjetve tlo pretjerano suho sjeme će ostati inertno dok ne upije dovoljnu količinu vlage. Prekomjerna vlaga tla na dubini sjetve može dovesti do truljenja sjemena. Nakon upijanja vlage sjeme bubri te se iz njega prvo pojavljuje primarni ili glavni klicin korijen. Zatim koleoptila (klica) koja u sebi ima izgrađenih 4 do 5 prvih listova i primarni hipokotilni (klicin) korijen.

 class=
Mjerenje dubine sjetve za kukuruz – u sušnijim područjima treba vidjeti na kojoj dubini ima vlage

Ujednačeno nicanje biljaka preduvjet je ostvarivanja stabilnih prinosa, bez obzira na uzgajanu biljnu vrstu. No, kako se sjetva kukuruza u većini vegetacijskih sezona obavlja pri uvjetima neadekvatne vlažnosti tla i nicanje biljaka je otežano. U slučaju neujednačenog nicanja biljaka i porast biljaka također nije ujednačen.

Biljke koje su otežano nicale zbog nepovoljnih vremenskih prilika, neadekvatne vlažnosti i temperature tla prilikom sjetve, dubine sjetve koja nije prilagođena stanju vlažnosti tla ili drugih uzroka zaostaju u rastu u usporedbi s biljkama uzgajanim u optimalnim uvjetima. U većini slučajeva takve biljke imaju manji broj razvijenih listova. Stabljike su tanje i manje su visine, neke od njih su jalove ili s manjim brojem razvijenih klipova. Postotak gubitka prinosa usjeva kukuruza zbog kasnijeg nicanja ovisan je o broju biljaka koje su kasnije nikle i broju dana zakašnjenja nicanju.

Za razvoj jednog lista biljci kukuruza potrebno je tri dana. Na osnovi razlike u broju listova može se utvrditi broj dana koliko je nicanje kasnilo. Prema američkim istraživanjima (Elmore R. i Abendroth L. ) ako nicanje kasni do 10 dana, postotak gubitka prinosa se ne povećava s povećanjem postotka biljaka koje su kasnile s fazom nicanja. Situacija je drugačija ako je razlika u nicanju 21 dan. U tom slučaju je smanjenje prinosa ovisno o postotku biljaka koje su kasnije nikle. Razlog smanjenja prinosa je u većoj konkurenciji (voda, hraniva, svjetlost) između normalnih biljaka i onih koje su kasnile s nicanjem.

 class=
Ujednačeno klijanje kukuruza

Kako postići ujednačeno klijanje i nicanje?

Na ujednačeno klijanje i nicanje kukuruza najveći utjecaj imaju adekvatna i ujednačena vlaga i temperatura tla na dubini sjetve te odgovarajući i ujednačen kontakt sjemena i tla. Kvalitetna priprema tla omogućuje dobar kontakt sjemena s česticama tla. U takvim uvjetima sjeme brzo apsorbira potrebnu vlagu za početak klijanja i nicanja. Ako se napravi neka od grešaka u obradi tla ili sjetvi, klijanje i nicanje je usporeno. U nekim slučajevima može i izostati. Kukuruz neće ujednačeno klijati ako je temperatura tla na dubini sjetve niža od 10°C.

U ekstremno vlažnim ili suhim uvjetima kad ujednačeno nicanje može biti teško, valja razmisliti o korištenju dubine sjetve kao alata kojim pomažemo posijanom sjemenu ravnomjernije upijanje dostupne vlage i postizanju ravnomjernijeg nicanja. Odabirom uobičajene dubine sjetve može uzrokovati sjetvu sjemena u tlo koje je presuho za klijanje ili u tlo neravnomjerne vlažnosti što će rezultirati neravnomjernim klijanjem i nicanjem biljaka.

Vlažnost tla može varirati unutar polja zbog razlika u karakteristikama tla ili topografiji. U vrijeme sjetve i prije odluke na koju dubinu će se obaviti sjetva kukuruza potrebno je napraviti pregled parcele i ustanoviti na kojoj dubini je tlo odgovarajuće vlažnosti za sjetvu. Također je potrebno pratiti temperaturu tla, ali i kratkoročnu vremensku prognozu za mogućnost oborina i visinu temperatura.