Kao i većinu sektora poljoprivredne proizvodnje, i vinogradarski sektor očekuju promjene u praćenju i optimizaciji proizvodnje grožđa i upravljanju vinogradima uz pomoć novih dostupnih alata i tehnologija.

U vinogradarstvu se govori o pametnom i preciznom vinogradarstvu, koje omogućava različito upravljanje proizvodnjom na različitim dijelovima vinograda uz pomoć novih tehnologija, a koje omogućavaju prikupljanje i obradu podataka s visokim stupnjem točnosti i na osnovu kojih se mogu donijeti kvalitetnije odluke pri upravljaju proizvodnjom. Sve ovo, u konačnici, rezultira prilagođenom pristupu vinogradarskoj proizvodnji. Ona, uz pomoć novih tehnologija, omogućava učinkovitiju i kvalitetniju proizvodnju grožđa, ali i održivo korištenje resursa i vlastitog rada te smanjenje troškova proizvodnje i negativnog utjecaja na okoliš.

Kompleksna primjena

Vinogradarstvo, kao sektor, nešto je kompleksnije za digitalizaciju nego primjerice ratarstvo. U ratarstvu se već više od pedesetak godina razvijaju nova digitalna rješenja i automatiziraju procesi. Ključne razlike nalaze se u tome što su vinogradi trajni nasadi koji su sađeni „u red“ te se vegetacija od interesa nalazi samo i isključivo u redu vinove loze. U ratarstvu kulture većinom pokrivaju cijelu površinu tla. Nadalje, u vinogradarstvu su međuredni prostori obično ili djelomično obrađeni ili zatravljeni. To primjenu npr. dronova čini kompleksnom u trenutku analize i obrade podataka putem vegetacijskih indeksa za primjenu preciznog vinogradarstva.

Dosadašnja praksa upravljanja vinogradima zasniva se na primjeni istih agrotehničkih i ampelotehničkih mjera na cijeloj površini vinograda. Takav uniforman pristup upravljanju vinogradima ima svoje opravdanje u jednostavnosti provedbe svih zahvata u vinogradu sve dok je vinogradar zadovoljan konačnom kvalitetom grožđa. Nadalje, uniforman pristup može se pripisati i nedovoljnom poznavanju razine varijabilnosti u vinogradu, ali i nemogućnosti korištenja različitih mjera sukladno varijabilnostima u vinogradu. Odnosno, bitno je uočiti varijabilnost u vinogradu i prilagoditi agrotehničke i ampelotehničke mjere prema potrebama svakog trsa/reda/zone. Ovakav pristup možda zvuči kompliciran, no skup novih tehnologija i mjera omogućava precizno vinogradarstvo.

Koje su tehnologije dostupne za vinogradarstvo?

Kao i za ostale sektore poljoprivredne proizvodnje, to su različiti senzori koji prikupljaju različite setove podataka. Prije svega, to su multispektralne snimke vegetacije vinove loze dobivene putem dronova opremljenih multispektralnim kamerama, zatim meteorološke postaje koje prikupljaju meteo podatke za korištenje prediktivnih algoritama za pojavu najvažnijih bolesti u vinogradima, zatim senzori za tlo koji prate stanje tla- od potrebe za vodom do potrebe za hranjivima te pametne lovke koje na automatiziran način prate populaciju štetnika u vinogradima.

Svi ovi setovi podataka su u konačnici izvor informacija za vinogradara. Njihova obrada, integracija, kompilacija i analiza je vrlo kompleksan proces koji se „događa“ unutar softverskih rješenja prilagođenih za vinogradarstvo. U tom slučaju vinogradar dobiva već obrađene i analizirane podatke prema svojim potrebama. Tu se svakako nalazi korist i moć novih tehnologija i digitalizacije vinogradarske proizvodnje.

Osim tehnologija za prikupljanje podataka (senzori, dronovi) velikom brzinom razvijaju se i automatizirana robotska rješenja, ali i mehanizacija i oprema koja podržava precizno vinogradarstvo. Tako se na tržištu (ali i u istraživanjima) već mogu pronaći autonomni „pametni“ roboti koji obavljaju određene operacije u vinogradu – na osnovu skeniranja/snimanja vegetacije obavljaju prihranu ili zaštitu, procjenjuju prinos i kvalitetu grožđa i sl.

Njihova dostupnost još je ograničena, a neki su još i u fazi testiranja. U narednim godinama se očekuje da postanu i cjenovno prihvatljiviji uz veći radni učinak. Također, razvijeni su i pametni atomizeri. Oni po uzoru na ratarske priključne strojeve, mogu obavljati preciznu zaštitu vinograda uz upotrebu varijabilnih mapa. No, kao što je spomenuto na početku, važno je pravilno analizirati podatke iz vinograda i pripremiti varijabilno/precizno tretiranje samo za vegetaciju vinove loze.

Što se to u vinogradu može dobiti digitalizacijom?

U trenutku kada su zahtjevi na tržištu sve veći glede posebnosti i kvalitete vina, a zahtjevi vinogradara sve veći za smanjenjem potrošnje inputa u vinogradarskoj proizvodnji s ciljem smanjenja troškova i zaštite okoliša, upravljanje varijabilnošću postaje ključan faktor.

Identifikacija različitih kvalitativnih zona u vinogradu koje su posljedica varijabilnosti unutar vinograda, odnosno identifikacija „premium“ dijelova vinograda, jedan je od vrlo korisnih primjera za poboljšanje upravljanja vinogradom. Naime, kvalitativno zoniranje omogućava selektivnu berbu grožđa i proizvodnju npr. dva različita tipa vina iz istog vinograda. Uz multispektralnu snimku vinograda nakon šare, a prije berbe, moguće je odrediti zone kvalitete grožđa u vinogradu. Na taj je način moguće odrediti ili različite rokove berbe ili dijelove vinograda za željeni tip vina (npr. pjenušci i mirna vina).

Može se reći kako selektivna berba nije novost u vinogradarskoj proizvodnji. Mnogi vinogradari provode selektivnu berbu za različite tipove vina, ali na osnovu iskustva, vizualne procjene nasada prije berbe ili uz nekoliko senzornih ili kemijskih analiza grožđa unutar vinograda prije berbe, odnosno bez pomoći novih tehnologija za preciznu procjenu varijabilnosti kao što su multispektralne snimke visoke rezolucije i vegetacijski indeksi. Uz pomoć novih tehnologija smanjen je rizik koji donosi osobna procjena i potreban ljudski rad. S druge strane, povećana je točnost podataka i donesenih odluka.

Nedostajući trsovi
Obojani redovi

Pomoć pri pojavi bolesti i analizi tla

Nadalje, praćenjem svih meteoroloških parametara moguće je pratiti i točnije procijeniti pojavu različitih bolesti i štetnika u samom vinogradu. Samim time i optimizirati zaštitu vinove loze i potrošnju zaštitnih sredstava. Uz to, korištenje multispektralnih snimki s drona može detektirati promjene u vegetaciji uzrokovane pojavom bolesti vinove loze i prije nego što budu vidljivi simptomi bolesti na samoj vinovoj lozi. S time se omogućava precizno i ciljano tretiranje samo dijelova vinograda iz kojih kreće primarna zaraza.

Senzorsko praćenje stanja tla daje sliku varijabilnosti različitih svojstava tla (tekstura, dubina, vlažnost, sadržaj organske tvari, pH, dušik, fosfor, električna provodljivost i sl.). Poznavanje prostorne varijabilnosti svojstava tla unutar vinograda omogućava bolje razumijevanje fiziološkog stanja i reakcija vinove loze. Omogućuje i identificiranje uzroka koji utječu na varijabilnost u prinosu i/ili kvaliteti, rastu i razvoju vinove loze tijekom vegetacije, a time i na otpornost vinove loze na različite biljne bolesti i štetnike. Nadalje, uz pomoć multispektralnih snimki s drona i izračunom odgovarajućih vegetacijskih indeksa moguće je uočiti ekscesne zone u vinogradu. Na taj je način moguće pratiti i precizno dozirati gnojidbu vinove loze.

Vineyard Angel

Sveobuhvatno digitalno rješenje za vinogradarstvo – Vineyard Angel dostupno je i u nas. Već je poznato kako su mnoga inovativna rješenja rezultat rada domaćih stručnjaka. Tako se i ovo digitalno rješenje za vinogradarstvo razvija u Hrvatskoj u tvornici dviju domaćih tvrtki – Alti Agro i TIS Grupe. Riječ je o tehnološkom rješenju koje objedinjuje većinu spomenutih funkcionalnosti i koristi umjetnu inteligenciju. Jedinstveno je po tome što analizira isključivo redove vinove loze, odnosno vegetaciju vinove loze. Pri tome se točnost analiza putem vegetacijskih indeksa višestruko povećava.

Naime, spektralni podaci biljaka u međurednom prostoru u vinogradu „kontaminiraju“ spektralne podatke vinove loze prikupljene dronom te se ne može sa sigurnošću odrediti stanje vegetacije vinove loze. Također, rješenje sadrži i prediktivne modele za najvažnije bolesti vinove loze. Ono daje pravovremena upozorenja na pojavu bolesti sukladno meteorološkim podacima i fenofazi razvoja vinove loze. Dodatno, rješenje omogućava i brojanje te geolociranje nedostajućih trsova u vinogradu iz samo jedne snimke drona. To omogućava pripremu ponovne sadnje i optimizaciju radova u vinogradu. Važno je naglasiti kako su svi podaci, analize i izvještaji smješteni na jednostavnoj platformi. Ona od vinogradara ne zahtijeva nikakav dodatni unos podataka, a omogućava pregled stanja vinograda prema potrebi vinogradara.

Foto: dr. sc. Ivana Rendulić Jelušić