U mnogim zemljama GTD bolesti (grapevine trunk disease) odnosno bolesti drva vinove loze, istraživački instituti nazivaju i rakom, što govori o opasnosti za vinovu lozu. Stoga provedba samo jedne mjere neće rezultirati smanjenjem zaraze, niti će spriječiti širenje.

Informiranje i znanje u prepoznavanju simptoma i opasnosti GTD bolesti, nedostatak stručne radne snage, pravovremeno uklanjanje zaraženih trsova, značajke prijenosnika, loša aplikacija insekticida i baktericida, glavni su razlozi za širenje fitoplazmi.

Osnovna mjera

Pravovremeno uklanjanje zaraženih trsova i/ili liječenje, odmah po pojavi simptoma osnovna je mjera. U oba slučaja uklanjaju se svi zeleni dijelovi trsa. Tu mjeru provodi vrlo mali broj vinogradara koje smo obišli, posebno onih sa velikim površinama i uz zapuštene površine zaraženi trsovi glavni su izvor zaraze.

Zaražen trs sa grozdovima ostavljen do kraja vegetacije

Prvi simptomi fitoplazme na jednoj mladici i na cijelom trsu zabilježeni 02.06.2024

Primjena insekticida

Kod tretiranja američkog cvrčka, glavnog prijenosnika (vektora) fitoplazmi vinove loze, primjena insketicida je složenija nego u suzbijanju štetnih grinja i grozdovih moljaca, koji su znatno slabije pokretni od prijenosnika fitoplazmi. Važna je pravovremena primjena prema preporuci Savjetodavne službe ili prema nalazu na žutim pločama.

U ranim jutarnjim satima suzbijanje prijenosnika je učinkovitije. Insekti imaju temperaturu okoline i na nižim temperaturama su manje pokretni. Ličinke prvih stadija su manje mobilne i lakše ih je suzbiti. Odrasli oblici su izuzetno plašljivi i pokretni. Na približavanje čovjeka brzo nestaju sa lista izvan vidokruga, a isto i na zvuk motornog raspršivača, što otežava suzbijanje.

Za učinkovitije suzbijanje odraslih oblika potrebno je zajedništvo tj istovremeno suzbijanje u jednom cijelom dijelu vinogorja. To je teško ostvarivo kod vinogradara s manjim površinama. Za uspješnost suzbijanja, odnosno primjene insekticida i baktericida potrebna je visoka efektivna doza – količina škropiva koja ostane u krošnji nakon primjene. Na primjer, ako nakon tretiranja 50 -70 % škropiva s insekticidom padne na tlo, prijenosnik će se vratiti na vinovu lozu, ali insekticid neće! Potrebno je barem vizualno uočiti koliko škropiva ostaje u krošnji i prilagođavanjem uređaja povisiti efektivnu dozu. Uočili smo da je u jednom dijelu vinograda svake godine veliki broj zaraženih trsova. Moguće je potrebno lokalno i/ili dopunsko tretiranje insekticidom. Tek posađeni i dvogodišnji cijepovi najosjetljiviji su i njih je potrebno dopunski tretirati ručnom prskalicom.

Loša primjena insekticida jedan je od navažnijih uzroka širenja fitoplazmi.

Suzbijanje prijenosnika moguće je standardnim kemijskim insekticidima, pripravcima na osnovu piretrina iz buhača, kao i pripravaka na osnovu kaolina, ulja – neem, pripravaka s repelentnim djelovanjem…

Folijarno tretiranje

Prevencija bakterije – fitoplazme moguće je folijarnim tretiranjem pripravcima na osnovu biljnih fenola i salicinske kiseline, tvorničkih fenola – nitrofenolati, flavonoida, lignosulfonata, antibiotika biljnog podrijetla, pripravaka koji sadrže bakar i organske spojeve (aminokiseline,humus, biljni fenoli…) što možemo pronaći u literaturi organske i anorganske kemije, fiziologije bilja, biokemije i 20-ak znanstvenih radova na hrvatskom jeziku. Četiri pripravka koriste se u svijetu. Primjena i djelovanje je isključivo preventivno, jer uništene provodne snopove nije moguće obnoviti.

Žute ploče su izuzetno korisne za kontrolu prijenosnika i njihovo suzbijanje, ali i za okvirno saznanje o učinkovitosti primjene insekticida, postavljanjem 5 dana prije i 1 dan nakon primjene.

Simptomi vidljivi ove godine uglavnom su rezultat zaraze od prethodne godine ili godine prije, ali je moguće vidjeti simptome u kolovozu samo na jednoj mladici u sredini lucnja (palice, dugog rodnog izboja). To znači da je infekcija bila tekuće godine, vrlo rano u svibnju ili lipnju. Budući da se kod bolesti drva infekcija događa uglavnom u krošnji ili na mjestu reza i postupno se spušta prema korijenu, mnoge trsove moguće je izliječiti Inhibo HBF biljnom pastom.

Na slici je crvenom bojom označen smjer kretanja fitoplazme i prijenos s trsa na trs

Nakon zaraze fitoplazmom i krčenja trsa, sadnja se ne preporuča nekoliko godina ili sve dok mikroorganizmi potpuno ne unište zaostali korijen. Stoga je liječenje trsa važna mjera za očuvanje produkcije grožđa. Mjere zahtjevaju dopunski fizički rad usred ljeta i/ili u zimskoj rezidbi. Zbog toga je borba protiv bolesti drva zahtjevna i naporna. Ipak, uz ozbiljan pristup moguće je smanjene zaraze i očuvanje broja trsova u rodu.

Foto: Krešimir Kralj, mag. ing. agr.