Jagoda je vrlo intenzivna poljoprivredna kultura, koja na manjim površinama može ostvariti značajan prihod. Već kod nasada veličine 1 ha, i kod primjene svih agrotehničkih zahvata u uzgoju (priprema tla, gnojidba, zaštita, zdrav sadni materijal, izbor odgovarajuće sorte) može se prosječno ubrati i do 25-30 tona ploda.

Kako je to prva voćna vrsta koja dozrijeva na području Hrvatske, redovno postiže dobre prodajne cijene, pogotovo u ranim rokovima berbe. Međutim, kod intenzivnog uzgoja često dolazi do pojave bolesti plodova. Bolesti poput truleži (Botrytis cinerea) i pepelnice (Podospharea aphanis) čine sve više problema u uzgoju jagode. Primjena fungicida/botricida koji su na tržištu postižu se dobri rezultati u zaštiti jagode od ove dvije bolesti, međutim potrebno je voditi računa o karenci te maksimalnom broju dopuštenih tretiranja jagode, naročito tijekom dozrijevanja i berbe plodova, kad je nužno primijeniti preparate kratke karence (do 3 dana). Dodatni problem predstavljaju i dodatni stroži uvjeti za prodaju u poznatim trgovačkim lancima, gdje se smanjuje broj dozvoljenih aktivnih tvari u plodovima uz značajno niže dopuštene količine rezidua u plodovima.

Tablica 1. Dopušteni fungicidi (botricidi) za suzbijanje truleži plodova jagode (Botrytis cinerea) prema podacima iz FIS baze (2024.)

Trgovački naziv preparata i proizvođačAktivna tvarKarencaMakismalni dopušteni broj tretiranja jagode
Switch 62,5 WG (Syngenta)Ciprodinil+Fludioksonil7 danaDo 2 primjene
Signum (BASF)Boskalid+Piraklostrobin3 danaDo 2 primjene
Pyrus 400 SC (Arysta)Pirimetanil3 danaDo 3 primjene

Tablica 2. Dopušteni fungicidi za suzbijanje pepelnice jagode (Podospharea aphanis) prema podacima iz FIS baze (2024.)

Trgovački naziv preparata i proizvođačAktivna tvarKarencaMakismalni dopušteni broj tretiranja jagode
Score 250 EC (Syngenta)Difenkonazol21 danDo 4 tretiranja
Ortiva (Syngenta)Azoksitrobin3 danaMaksimalno 2 tretmana za redom

Iz navedenih tablica, vidljivo je da mali broj preparata protiv truleži plodova i pepelnice ima kratku karencu. Stoga je suzbijanje ove dvije bolesti u vrijeme berbe plodova tehnološki vrlo zahtjevno. Pogotovo, ako je zbog loših klimatskih uvjeta (kiša, vlažno vrijeme) pritisak ovih bolesti vrlo izražen, a vrijeme berbe plodova značajno produženo. Stoga, proizvođači jagoda traže dodatna tehnološka rješenja koja će povećati učinkovitost borbe protiv ove dvije učestale bolesti plodova jagode. Jedno od kvalitetnih tehnoloških rješenja je primjena preparata na bazi osnovnih tvari (posebna grupa preparata prema EZ uredbi br. 1107/2009) koji su redovno uvršteni i u FIS bazu, pod posebnim odjeljkom „Osnovne tvari“.

Prednosti i nedostaci primjene osnovnih tvari u zaštiti jagoda od truleži plodova i pepelnice

Nekoliko je važnih tehnoloških prednosti primjene osnovnih tvari u uzgoju jagode, a to su:

  • Osnovne tvari nemaju karencu i nemaju štetnih rezidua u plodovima jagode
  • Patogeni organizmi (uzročnici bolesti) ne mogu razviti rezistentnost na osnovne tvari, pa nema ograničenja u broju tretiranja jagoda
  • Osnovne tvari odobrene su za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji, pa predstavljaju važne preparate za ekološki uzgoj jagode
  • Nemaju nikakav štetan utjecaj na ljudsko zdravlje i okoliš (posebna SANTE/SANCO odobrenja za primjenu u poljoprivredi)
  • Povećavaju učinkovitost u borbi protiv truleži plodova i pepelnice jagode, te smanjuju potreban broj tretmana standardnih fungicida

Međutim, i uz nedvojbeno jasne i dokazane pozitivne tehnološke prednosti u primjeni, osnovne tvari imaju jedno značajno tehnološko ograničenje – imaju isključivo kontaktno djelovanje (nemaju sistemični učinak). Stoga je pravilna primjena (doza i koncentracija otopine, ispravnost prskalica i dizni, nanošenje sredstva na plod i list) iznimno važna kod primjene osnovnih tvari.

Za primjenu u uzgoju jagode, najčešće se primjenjuju preparati na bazi osnovne tvari hitozan-hidroklorida (protiv truleži plodova) i preparati na bazi Na-hidrogen karbonata (protiv pepelnice).

Osnovna tvar hitozan-hidroklorid

Hitozan ili kako se često još naziva hitozan-hidroklorid je prirodni organski spoj, polisaharid. Komercijalno se proizvodi različitim postupcima ekstrakcije iz ljuski morskih školjkaša i ostalih morskih organizama. Najčešće se koristi klasični postupak ekstrakcije hitina te razgradnja hitina do konačnog spoja, hitozana (hitozan-hidroklorida). U zadnje vrijeme, koriste se i novi tehnološki postupci kako bi se dobili proizvodi bolje kvalitete.

Prvi pozitivni učinci primjene hitozan-hidroklorida objavljeni su još 1979. godine u znanstvenom radu dvoje autora; Allana i Hardwingera. U tom je istraživanju opisan biofungicidni učinak hitozana na staničnu stijenku patogenih gljiva koji su uzročnici brojnih biljnih bolesti. Za primjenu u poljoprivrednoj proizvodnji na razini EU, preparati na bazi hitozan-hidroklorida imaju odobrenje SANCO 12388/2013. U uzgoju jagode pozicionira se kao preparat protiv truleži plodova s dobrim kurativnim učinkom.

Na temelju brojnih istraživanja o učinku hitozan-hidroklorida kao sredstva s biofungicidnim učinkom Goy i sur. (2009.) opisuju tri mehanizma djelovanja koji su ključni za biofungicidni učinak:

  • Direktan (kontaktni) učinak na razgradnju peptidoglikana (razgradnja stanične stijenke patogenih gljiva)
  • Ulazak hitozan-hidroklorida nakon razgradnje peptidoglikana u staničnu citoplazmu i inhibicija sinteze proteina
  • Formiranje eksternog filma na površini biljke (lista/ploda) koji onemogućava penetraciju hifa patogenih gljiva u biljno tkivo

Doza primjene ovisi o proizvođaču preparata na bazi hitozan-hidroklorida. U sljedećoj tablici su navedene preporuke za primjenu nekoliko preparata dostupnih na tržištu Hrvatske.

Tablica 3. Preporučene doze primjene preparata na bazi hitozan-hidroklorida

Trgovački naziv preparataProizvođačPreporučena doza primjene
Naturdai QuitobasicRovensa Next, Španjolska0,2-1,6 lit/100 lit. vode (viša doza primjene kod jačeg pritiska bolesti ili kod kurativne primjene)
PrevatectAscenza, Španjolska0,2-0,4 lit/100 lit. vode
KitoGreen DirectChimiberg, Italija0,5-2,0 lit/100 lit. vode
Kytos (mikrogranulirani preparat)Altinco, Španjolska20-50 grama/100 lit. vode
Za dobar učinak preparata na bazi hitozan-hidroklorida, potrebno je pH vodene otopine prije prskanja korigirati na vrijednost od 5.5-6.5 (umjereno kiselo). Učinak hitozan-hidroklorida na biljne bolesti izostaje ako je pH gotove otopine iznad 6,5.
Zdravi plodovi jagode s niskom količinom rezidua sve su više tražena kategorija plodova kod brojnih potrošača ovog voća
Foto: pixabay.com

Osnovna uloga Na-hidrogenkarbonata

Osnovna uloga primjene Na-hidrogenkarbonata u poljoprivredni je povećanje učinkovitosti u borbi protiv pepelnice. Kod primjene u uzgoju jagode, smanjuje se primjena sumpornih preparata (primjena Na-hidrogenkarbonata kompatibilna je s primjenom sumpora), pogotovo zbog visokih temperatura kad se ne mogu primjenjivati preparati na bazi sumpora. Za razliku od sumpornih preparata, primjena Na-hidrogenkarbonata ne izaziva fitotoksičnost kod primjene kod viših temperatura. Isto tako, patogene gljivice ne mogu razviti rezistentnost na Na-hidrogenkarbonat, što je još jedan dodatan pozitivan razlog za primjenu. Kako nema štetnih rezidua, primjena je moguća do same berbe. Preparati na bazi osnovne tvari Na-hidrogenkarbonata imaju odobrenje SANTE 10667/2015 za primjenu u poljoprivrednoj proizvodnji. U uzgoju jagode Na-hidrogenkarbonat pozicionira se kao preparat protiv pepelnice s dobrim kurativnim učinkom.

Zbog povišene pH vrijednosti otopine Na-hidrogenkarbonata (pH=8,5) dolazi do promjene pH vrijednosti na površini lista i ploda (alkalizacija) te smanjuje količinu vlage na površini ploda i lista, i time su stvoreni nepovoljni uvjeti za rast i razvoj uzročnika pepelnice lista i ploda jagode. Iako ima brojne prednosti, Na-hidrogenkarbonat je kontaktni preparat (nema sistemični učinak) te je ispravnost dizni na prskalicama vrlo važna za pravilnu primjenu i dobar učinak. Kod primjene, ne smije se mješati s koncentriranim emulzijama (EC) i preparatima na bazi kalcij-klorida te preparatima koji sadrže bakar. Ne preporuča se primjena u vrijeme cvatnje, već samo prije cvatnje i tijekom dozrijevanja plodova jagode.

Tablica 4. Fizikalno-kemijske karakteristike Na-hidrogenkarbonata

Topivost u vodi (pri 20°C)90 grama/1 lit. vode
pH (otopina 1%)8,5
Elektroprovodljivost (1 g/1 lit. vode pri 20°C)1,05 dS/m
CAS broj144-55-8

Na tržištu se nalazi nekoliko komercijalnih preparata na bazi osnovne tvari Na-hidrogenkarbonata. Preparati mogu biti u praškastom obliku ili u tekućem obliku.

Tablica 5. Prikaz komercijalnih preparata na bazi osnovne tvari Na-hidrogenkarbonat na hrvatskom tržištu (preparati sukladni EZ normi 1107/2009)

Komercijalni naziv preparataProizvođačPreporučena doza primjene
Preparati u praškastom obliku
Naturdai CarbobasicIdai Nature, ŠpanjolskaGeneralna doza primjene: 0,5-1,0 kg/100 lit. vode
CarpetAscenza, ŠpanjolskaGeneralna doza primjene: 0,3-1,0 kg/100 lit vode (max. 5 kg/ha)
BicarbonetChemia, ItalijaGeneralna doza primjene: 0,5-1,0 kg/100 lit. vode
Bicarbonato di sodioGreen Has, ItalijaGeneralna doza primjene: 0,5-1,0 kg/100 lit. vode
Preparati u tekućem obliku
Carbofol SECCarbotecnia, ŠpanjolskaGeneralna doza primjene: 250-300 mL/100 lit. vode (2,5-3,0 lit/ha)

Primjena preparata na bazi hitozan-hidroklorida i Na-hidrogenkarbonata, kao osnovne tvari u uzgoju jagode, pruža nove dodatne mogućnosti u učinkovitoj borbi protiv truleži plodova i pepelnice. Iako nemaju sistemični učinak i ne mogu u potpunosti zamijeniti klasične fungicide, ovi preparati imaju niz pozitivnih karakteristika. Ne ostavljaju štetne rezidue na plodovima i listovima kultura, što postaje sve važniji parametar u otkupu i prodaju jagode u poznatim trgovačkim lancima. Budući da su sukladni EZ normi 1107/2009 imaju i ekološki certifikat te postaju sve važniji u ekološkoj proizvodnji jagode.Rezervna Foto: britannica.com