Prošle godine u Gospodarskom listu u broju 12 objavljen je članak „Štetni organizmi prijete i Hrvatskoj!“. U njemu autor dr. sc. Dario Ivić između 172 štetnih karantenskih organizama posebno navodi i potencijalno najopasnije. Jedan od njih je i orijentalna voćna muha (Bactrocera dorsalis (sin. Dacus dorsalis, eng. Oriental fruit fly)). Za sada nema naznaka da se orijentalna voćna muha udomaćila na europskom tlu. Međutim, za pretpostaviti je da se zbog svog geografskog podrijetla ova vrsta može uspješno prilagoditi u južnim dijelovima Europe, pa i u Hrvatskoj.

Ova vrsta pripada porodici voćnih muha i kao polifagni štetnik pričinjava velike štete u voćarskoj i povrćarskoj proizvodnji na području azijskih i afričkih zemalja te u nekim dijelovima SAD-a. Na području Europe značajnije štete za sada nisu evidentirane. Prisustvo orijentalne voćne muhe u posljednjih nekoliko godina zabilježeno na području Austrije, Italije, Francuske i Belgije. Vjerojatnost je da će napredovanjem klimatskih promjena ovaj štetnik vrlo brzo postati značajan problem europskog voćarstva. Napada više od 470 biljnih vrsta. Potencijalni domaćini u Hrvatskoj mogli bi biti jabuka, naranča, breskva, šljiva, paprika i rajčica.

Muha odlaže jaja u mesnate dijelove plodova. U njima se razvijaju ličinke koje dovode do „crvljivosti“ plodova, osim toga pri procesu ovipozicije na mjestu uboda u plod moguća je pojava nekroze. Inficiranim plodovima značajno pada tržišna vrijednost te se takvi ne mogu izvoziti. Životni ciklus muhe ovisi o klimatskim uvjetima. U suptropskim područjima u ljetnom dijelu godine životni ciklus traje manje od 20 dana. Ženka za života odloži i do 3000 jaja. Prezimi kukuljica u tlu ili odrasli oblik. Na područjima Azije i Afrike muha ima i više od 5 generacija godišnje. S obzirom na to da je rizik unosa orijentalne voćne muhe na naše područje poprilično velik, preporuka je pojačana kontrola pri uvozu proizvoda iz zemalja gdje je ovaj štetnik prisutan.