Na jugu Hrvatske, točnije u Opuzenu, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) osnovala je pokušalište za agrume. U opuzensku ispostavu HAPIH-ovog Centra za zaštitu bilja, stigla je prva pošiljka biološkog materijala, laboratorijski steriliziranih kukuljica mužjaka sredozemne voćne muhe.

Pokušalište za agrume smješteno je na području Crepine, na površini od 1,1 ha. Zemljište na kojem se nalazi otkupila je Dubrovačko-neretvanska županija. Temeljem potpisanoga Sporazuma, ustupila ga je HAPIH-u čiji će stručnjaci provoditi znanstveno-stručna istraživanja.

Unaprjeđenje uzgoja agruma u dolini Neretve

Svrha pokušališta je unaprjeđenje uzgoja agruma u dolini Neretve. Tako će se u sklopu njega istraživati postojeće sorte agruma te postupno uvoditi nove, kako bi se ispitale mogućnosti njihova uzgoja na ovome području.

Sadnjom prvih eksperimentalnih nasada agruma, ispitivat ćemo sve inovativne modele uzgoja, ali i one postojeće. S obzirom da već imamo velike nasade postojećih sorti, jednim dijelom ćemo nastojati unaprijediti njihovu proizvodnju, ali ćemo raditi i na introdukciji novih sorti kako bi se proizvodnja agruma proširila izvan određenoga razdoblja u godini.

Tako bi se postigla i veća cijena, ali i veća kvaliteta. Osim što je cilj pokušališta unaprijediti dosadašnji uzgoj agruma u dolini Neretve, svrha je i pružiti znanstvenu, tehničku i stručnu podršku proizvođačima. Koncept je takav da nastupamo partnerski sa svim zainteresiranima – otkupljivačima, proizvođačima, rasadničarima itd., kako bi zajedničkim naporima došli do pozitivnih rezultata. S obzirom da se 95 % cjelokupne proizvodnje agruma u RH nalazi se u DNŽ, ista je od velikoga gospodarskoga značaja, istaknula je ravnateljica Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu doc. dr. sc. Darja Sokolić. Istaknula je kako će se ove godine u neretvanskim voćnjacima ponovno provoditi i SIT tehnika, odnosno biološko suzbijanje mediteranske voćne muhe sterilnim mužjacima.

Na pokušalištu agruma kod Opuzena prezentirano je zemljište pripremljeno za sadnju novih nasada agruma

Intenzivne aktivnosti SIT-a u dolini Neretve

Uz značajne napore HAPIH-a i Ministarstva poljoprivrede, kao i hvalevrijedan angažman Veleposlanstva RH u Španjolskoj, osiguran je nesmetan nastavak provedbe SIT (eng. „Sterile Insect Technique“) metode na području doline Neretve, gospodarski najvažnijem području uzgoja agruma u Republici Hrvatskoj. Hrvatska i Španjolska jedine su zemlje na području Europe u kojima se provodi program SIT tehnike. O kompleksnosti provedbe ove biološke, nepesticidne metode, u smislu stručne platforme i zahtjevne organizacije, svjedoči činjenica da agrumarski razvijenije zemlje nisu implementirale ovaj oblik suzbijanja tog ekonomski značajnog štetnika. HAPIH je osiguranjem ljudskih i tehničkih kapaciteta spreman, osim SIT metode, provoditi sve druge aktivnosti i mjere dodijeljene HAPIH-u na temelju Akcijskog plana o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe na neretvanskom području.

Osim HAPIH-a, provoditelji Akcijskog plana, aktivno uključeni u rješavanje ove problematike su Ministarstvo poljoprivrede koji je donositelj i koordinator, Državni inspektorat RH, jedinice lokalne samouprave. Također, uključeni su i sami proizvođači i posjednici biljaka domaćina.

Jedino koordiniranim djelovanjem svih dionika te cjelovitom i pravovremenom provedbom mjera i aktivnosti definiranih Akcijskim planom i Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe možemo postići zadane ciljeve održanja divlje populacije sredozemne voćne muhe na razinama koje neće prouzročiti značajne ekonomske štete u voćnjacima, kao i prilikom trženja, prvenstveno izvozno orijentirane proizvodnje i plasmana plodova naše neretvanske mandarine, za Republiku Hrvatsku strateški važne kulture,naglašava ravnateljica HAPIH-a, doc. dr. sc. Darja Sokolić.

Ukupno je planirano zaprimanje 448 milijuna kukuljica u razdoblju od kraja travnja do polovice studenog 2024. godine kroz 56 pošiljki od po 8 milijuna steriliziranih kukuljica, u dinamici isporuke od dvije pošiljke, odnosno 16 milijuna kukuljica tjedno, a s ciljem djelotvorne borbe protiv ovog opasnog štetnika.

Foto: HAPIH

Prethodni članakDodatne potpore probudile interes poljodjelaca za obradu tla bez oranja
Sljedeći članakŠkrletovo – boutique vinski festival
Goran Beinrauch, dipl. ing. agr.
Goran Beinrauch, dipl. ing. agr. Glavni je urednik u Gospodarskom listu u kojem uređuje rubrike održiva poljoprivreda, agroekonomika, povrćarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, zaštita bilja, nove tehnologije i dr. Rođen je 1976.g. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu, te XI. gimnaziju. Na Agronomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je na smjeru vrtlarstvo i oblikovanje pejzaža. Na Agronomskom fakultetu je trenutno i doktorand na poslijediplomskom studiju Poljoprivredne znanosti. Desetak godina bavio se uzgojem ukrasnog bilja u vlastitom rasadniku, a radio je i u poljoljekarni kao agronom - savjetnik. U Gospodarskom listu radi od 2010. godine, a glavni je urednik od 2015. godine i producira sadržaje stručne tematike u tiskanim, ali i digitalnim formatima. Od 2014.godine je i tajnik Društva agrarnih novinara Hrvatske. Organizator je i moderator na stručnim skupovima (seminari, konferencije, kongresi...) te panel raspravama, fokus skupinama i radionicama, a sudjeluje i koordinira u raznim nacionalnim i europskim projektima o poljoprivrednoj proizvodnji.