Odabir dobrog mjesta za sadnice borovnica jedna je od najvažnijih odluka koje uzgajivač mora donijeti. Sadnja borovnice traži velika kapitalna ulaganja. Upravo to u vrijeme osnivanja i činjenica da borovnice plodonose dugi niz godina stavljaju odabir tla na prvo mjesto.

“Idealno” tlo za borovnice je dobro drenirano, prozračno tlo s visokim udjelom organske tvari i niskim pH. Osim ovih vrlo važnih čimbenika, mjesto na kojem se sadi borovnica mora biti izloženo sunčevoj svjetlosti, imati dobru cirkulaciju zraka i pristup navodnjavanju.

Priprema mjesta trebala bi započeti godinu do dvije prije sadnje jer većina površina zahtijeva male izmjene u vidu korekcije tla. Posebnu pažnju treba obratiti na predkulturu koja se uzgajala prije planirane sadnje borovnica. Iako je mnogim investitorima najzanimljivija zapuštena livada koja nije obrađivana, valja biti svjestan podizanja nasada na takvim površinama. Zemljišni štetnici i glodavci predstavljaju veliku opasnost kod tek posađenih mladih sadnica. Glodavci vrlo često izgrizaju korijenje te dovode do sušenja sadnica.

Priprema za sadnju borovnica

Prije sadnje važno je očistiti površine od višegodišnjih korova bilo kemijskim ili mehaničkim putem te odrediti pH tla pomoću analize. Ispravan pH tla presudan je za uspjeh borovnice. Borovnice zahtijevaju pH tla u rasponu od 4,0 do 5,2. Kad usporedimo zahtjeve drugih kultura, ovo je jako kiselo tlo, no presudno je kod podizanja nasada. Vjerojatnost da će proizvodnja borovnice biti uspješna ako je pH iznad 5,5 vrlo je mala.

Drugi korak prema uspješnoj sadnji je aplikacija gnojiva u pripremi tla. Dodavanje amonij sulfata, superfosfata i kalijeva sulfata preporuka su za svakog proizvođača. Količine ovise o mineralnoj i organskoj komponenti, a to su parametri koji se utvrđuju analizom tla. Osim gnojiva, kod pripreme tla za sadnju važno je dodati treset + koru + piljevinu u omjeru 1:1:1 aplicirano u brazde ili rupe širine 50 cm i visine 40 cm. Stvaranje gredica na koje se sade biljke poboljšava drenažu oko biljaka.

sadnja borovnica i uzgoj borovnica
Biljka u fazi zriobe i berbe

Što s ostalim staništima-može li se tlo popraviti?

Procjena je da se borovnica u 30 % slučajeva uzgaja na lošim tlima koja su slabo pripremljena i gdje ga je potrebno konstantno „popravljati”. Sumpor (S) je nadaleko poznat u zakiseljavanju tla.  Lagano tlo čiji je pH oko 6 zahtjeva unošenje 580 kg S/ha kako bi se pH spustio na 4,8, dok je kod teških tla količina puno veća – čak 1700 kg S/ha. Aplikacija sumpora u tlo trebala bi se obavljati tijekom dvije godine i ne prelaziti količinu jedne doze od 500-600 kg/ha.

Dvije aplikacije sumpora unutar godine preporuka je za proizvođače. Zadnja aplikacija sumpora ne smije biti kasnije od pola godine prije sadnje. Nisku razinu organske tvari možemo popraviti uzgajanjem prosa, raži ili pšenice u biljnim redovima. Rijetki su slučajevi gdje je u tlo potrebno dodavati vapno, pa nisu ni poznate informacije o količinama vapna koje bi bile potrebne ako je pH tla ispod 4.

Kratke upute za odabir sadnog materijala i sadnju borovnica

 • najbolji izbor su dvogodišnje biljke
 • sadite na istu dubinu na kojoj su uzgajane u rasadniku
 • posadite više sorti
 • raširite korijen po sadnoj jami i prekrijte tlom koje je pomiješano s organskom tvari, no pazite, nemojte prekriti korijenov vrat jer to koči rast jednogodišnjih izboja, duke je vrlo osjetljiv!
 • dodajte sječku borovih iglica ili četinjača
 • osigurajte pH niži od 5,5 kako bi izbjegli klorozu

Što ako je pH tla puno viši od preporučenog?

Ako je pH tla viši od preporučenog, borovnice možete posaditi u vreće, no nije pH jedini parametar koji nam određuje je li tlo prikladno za uzgoj borovnica ili ne. Glinasta, vlažna tla koja teško otpuštaju vodu također su prepreka u uzgoju borovnica u tlu. Borovnice uzgajane u vrećama otpornije su na bolesti, lakše se beru i premještaju ako je potrebno. Osim navedenog, kod borovnica koje se uzgajaju u vrećama manja je potrošnja vode i hraniva jer svaka kapaljka završava u vreći.

Sadnja borovnica u vreći

 • odaberite vreće minimalne zapremnine 47,5 l
 • sadite u gotove supstrate za uzgoj borovnica koji u sebi sadrže treset, kokos i perlit
 • obratite pažnju na odabir treseta jer na tržištu ima i onih koji su niske mikrobiološke aktivnosti
 • na vrh vreće dodajte organski pokrov koji će čuvati vlagu i spriječiti rast korova
 • osigurajte ravnomjernu ishranu vodotopivim gnojivima

Pročitajte nastavak: REZIDBA BOROVNICE I ODRŽAVANJE NASADA