Zahtjevi kojima trebaju udovoljavati prskalice i raspršivači propisani su Prilogom II. navedenog Pravilnika i relevantnim normama HRN EN 13790-1 za prskalice i HRN EN 13790-2 za raspršivače.

Rok do pregleda strojeva

Strojevi za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici pesticida moraju biti najmanje jednom pregledani do 26. 11. 2016. godine. Nakon ovoga datuma se neće smjeti koristiti ako nisu pregledani i ako nemaju valjani znak o obavljenom pregledu.

Starije prskalice i raspršivači koji su proizvedeni prije 1995. godine moraju biti pregledani do 26. 11. 2014. godine.

Prskalice i raspršivači podliježu redovitom pregledu najmanje jednom u razdoblju od 3 godine. Znak o pregledu izdaje se na razdoblje od 3. godine.

Iznimke od pregleda

Iznimke od pregleda su novi strojevi za primjenu pesticida. Novim prskalicama i raspršivačima smatraju se oni koji su prodani nakon 1. siječnja 2013. godine. Ovi strojevi dobivaju znak o obavljenom pregledu na razdoblje od 5 godina od dana kupovine. Rabljeni strojevi za primjenu pesticida koji su kupljeni u nekoj od država EU-a i imaju znak o obavljenom pregledu nadležnog tijela neke država EU-a. Također su izuzeti od redovitog pregleda uz uvjet da su tehnički zahtjevi za pregled i učestalost redovitih pregleda u toj državi EU-a isti kao i u Hrvatskoj (3 godine).

Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđ ni raspršivači na motorni pogon.

Obavljanje redovitih pregleda

Redovite preglede mogu obavljati samo one ispitne stanice koje imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede. Nakon uspješnog pregleda ispitne stanice izdaju vlasniku stroja izvještaj o obavljenom pregledu i označavaju prskalicu ili raspršivač znakom o obavljenom pregledu. Pregledi će se obavljati u mjestima gdje vlasnici ili korisnici prebivaju ili njima najbližim mjestima. O mjestima, datumima i vremenu pregleda ispitne stanice davat će informacije unaprijed putem plakata. Također obavijesti u stručnim časopisima, preko Savjetodavne službe i sl. Do početka svibnja ukupno su ovlaštene 4 ispitne stanice u Hrvatskoj.

Dvije ispitne stanice djeluju unutar Zavoda za mehanizaciju Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Dok dvije ispitne stanice unutar tvrtke Agro Elektronika d.o.o. sa sjedištem u Višnjevcu. Očekuju se daljnja ovlaštenja. Kojim tijekom i u kojem vremenskom razdoblju se očekuje ovlaštenje novih ispitnih stanica teško je predvidjeti u ovom trenutku iz više razloga. Uvjeti za ovlaštenje ispitne stanice jednaki su za javni i privatni sektor. Ovlaštenje za obavljanje redovitih pregleda može dobiti samo ona pravna ili fizička osoba koja posjeduje propisanu opremu. Čiji zaposlenici imaju propisanu stručnu spremu i ispunjavaju propisane uvjete u pogledu izobrazbe za obavljanje redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida. Ministarstvo će o svakoj novoj ispitnoj stanici dati obavijest svim ključnim dionicima i zainteresiranim stranama.

S obzirom na rokove i još uvijek mali broj ispitnih stanica, svim vlasnicima i korisnicima prskalica i raspršivaca savjetujemo da se odazovu i dovezu svoje strojeve na pregled. Čim dobiju obavijest da neka od ovlaštenih ispitnih stanica obavlja pregled u njihovom mjestu. Odgađanjem pregleda dovodite se u situaciju da necete moci obaviti pregled u propisanom roku. Time gubite pravo korištenja strojeva za primjenu pesticida.

Troškovi pregleda

Troškovi pregleda prskalica i raspršivača propisani su Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanju dozvola za sredstva za zaštitu bilja (NN 38/2013). Vlasnici ili korisnici strojeva plaćaju naknadu u iznosu koji može biti najviše 50,00 kuna za unos podataka o vlasniku ili korisniku, tehničkim podacima o stroju i rezultatima pregleda u računalnu aplikaciju. Također troškove izdavanja znaka o obavljenom pregledu u najvišem iznosu od 20,00 kuna.

Radi zaštite vlasnika i korisnika strojeva, od formiranja previsokih i nerealnih troškova pregleda, Ministarstvo je navedenim Pravilnikom propisalo najviše iznose naknada koji mogu biti naplaćeni. Cijene pregleda ovise o radnom zahvatu prskalice i broju mlaznica i kreću se od 400,00 do 800,00 kuna bez PDV-a. Naknade od naplaćenih pregleda prihod su ispitne stanice koja je obavila pregled. U tablici se daje pregled troškova:

Uvjeti i priprema za pregled

Vlasnici ili korisnici strojeva za primjenu pesticida moraju prije pregleda temeljito očistiti prskalice i raspršivače iznutra i izvana. Spremnik za škropivo mora biti napunjen čistom vodom najmanje do polovice njegove zapremnine. Korištena voda pri pregledu bit će nakon završetka pregleda vraćena u spremnik za škropivo. Takva voda može se koristiti kod prve sljedeće pripreme škropiva. Na mjesto pregleda treba sa sobom ponijeti valjani osobni identifikacijski dokument s ispravnom adresom prebivališta (osobna karta ili putovnica). Ako u osobnom dokumentu nije naveden OIB, potrebno je donijeti OIB. Na mjesto pregleda potrebno je donijeti i tehničke podatke o prskalici ili raspršivaču (proizvođač, godina proizvodnje, model, serijski broj ako je dostupan i sl.).

Detaljnije informacije o pripremi strojeva prije službenog pregleda ovlaštene ispitne stanice navest će u obavijesti o obavljanju pregleda. Ako obavijesti ne sadrže takve informacije upućujemo vas da takve informacije zatražite od ovlaštene ispitne stanice koja je dala obavijest i najavila pregled.

Pregled se sastoji iz nekoliko dijelova:
● unosa podataka o vlasniku ili korisniku stroja u elektroničku aplikaciju,
● unosa tehničkih podataka o stroju u elektroničku aplikaciju,
● pripremi stroja za pregled,
● pregleda stroja i prijenosa podataka o rezultatima pregleda u posebnu aplikaciju povezanu s uređajem za obavljanje pregleda koja omogućava prikaz i izradu rezultata pregleda,
● izdavanja izvještaja o pregledu (potvrde),
● unosa podataka o pregledu u elektroničku aplikaciju,
● izdavanja znaka o obavljenom pregledu

U slučaju manjih neispravnosti koje mogu otkloniti serviseri prisutni na mjestu pregleda, moguće je ponoviti pregled isti dan. Kod utvrđenih kritičnih neispravnosti pregled se mora ponoviti. U ovom slučaju izdaje se izvještaj o pregledu, ali se ne izdaje znak o obavljenom pregledu. Znak o obavljenom pregledu izdaje se samo u slučajevima kada strojevi ispunjavaju propisane zahtjeve.