Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dobro je od osobitog interesa RH i najvažniji poljoprivredni resurs. I zbog navedenog jedan od temeljnih ciljeva novih izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu je žurno raspisivanje natječaja i osiguranje dugoročnih uvjeta sigurnosti i stabilnosti korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta. Do sada su 303 jedinice lokalne samouprave objavile i dobile suglasnost za objavu javnog natječaja  za zakup poljoprivrednog zemljišta, ukupne površine veće od 90 tisuća ha, a prema podacima Ministarstva poljoprivrede, u pripremi je 78 novih javnih natječaja.  

Zakon o poljoprivrednom zemljištu propisuje obvezu Ministarstva poljoprivrede da preuzme raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem od jedinica lokalnih samouprava, ako iste ne raspišu natječaje sukladno rokovima propisanima Zakonom, osim u slučaju više sile ili drugog opravdanog razloga. Ministarstvo poljoprivrede je nakon preuzimanja raspolaganja od pojedinih jedinica lokalnih samouprava raspisalo 4 natječaja za zakup, a do sada su donesene odluke o preuzimanju raspolaganja za 25 JLS-ova. U odnosu na zadnje izvješće objavljeno je 5 natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta, 4 novih Odluka o raspisivanju javnog natječaja je dostavljeno na odobrenje te je preuzeto raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem na području 1 jedinice lokalne samouprave.

U cilju ubrzanja postupaka raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem aktivno se surađuje sa jedinicama lokalnih samouprava – održane su radionice, uspostavljen je način elektroničkog odgovaranja na upite jedinica lokalne samouprave u svezi s provedbom natječaja, pomaže se u komunikaciji s drugim institucijama, aktivnosti uspostavljanja informacijskog sustava za provedbu natječaja koji će značajno ubrzati postupanja su u posljednjoj fazi što će u  konačnici dovesti do bržeg sklapanja ugovora i uvođenja u posjed novih zakupnika.

Odgovori na otvorena pitanja i dodatna tumačenja odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu:

Pojašnjenje kriterija odabira Dosadašnji posjednik
Pojašnjenje kriterija odabira