Predsjednica Odbora za poljoprivredu, Marijana Petir, sudjelovala je na izborno – izvještajnoj skupštini Udruge pčelara Lipa Popovača koja se je održala u subotu, 14. siječnja. Na skupštini je za predsjednika ponovo izabran Drago Plaščar koji je predstavio aktivnosti udruge koja okuplja 105 pčelara sa 5014 košnica.

Pohvalio se je kako je njihov član Dragutin Keser na nedavnom ocijenjivanju organskih medova APIMIEL 2022 održanom u Italji, osvojio prvo mjesto u kategoriji monoflornog bagremovog meda, pa se može slobodno reći da je Keserov med proglašen najboljim na svijetu.

Predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir čestitala je Udruzi pčelara Lipa Popovača i pčelaru Dragutinu Keseru na postignutim uspjesima te je istaknula kako je Odbor svjestan važnosti pčelarstva za očuvanje biološke raznolikosti i proizvodnju hrane, pa je stoga to tema o kojoj često raspravlja na svojim sjednicama.

Podsjetila je kako je promijenjeno i nekoliko Zakona koji su važni za ovaj sektor kao što su Zakon o domaćim životinjama, Zakon o održivoj uporabi pesticida i Zakon o poljoprivredi, uz koji su na prijedlog Odbora za poljoprivredu usvojeni i zaključci kojima Odbor traži od nadležnih ministarstava da se pokrenu postupci izrade i usvajanja općih zahtjeva/standarda kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode na hrvatskom tržištu radi zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje i interesa naših potrošača kao i preciziranje postupaka zelene javne nabave kako bi se u ukupnoj potrošnji postigla veća zastupljenost ekoloških proizvoda, proizvoda s oznakom izvornosti te onih proizvoda koji se dopremaju kroz kratke lance ospkrbe hranom.

Podsjetila je da je s početkom ove godine uvedeno financiranje s državne razine jednog obroka dnevno za svih 311 000 osnovnoškolaca, a cilj treba biti da, kada je to god moguće, da se hrana nabavlja s lokalnih OPG-ova.

-Želimo da i med naših pčelara bude više zastupljen u prehrani djece, stoga pohvaljujem najavu Grada Popovače, da će kao osnivač vrtića, za svu vrtićku djecu u prehranu uključiti med od lokanih pčelara, rekla je Petir.

Dodala je da je mjera povećanja zastupljenosti hrvatskih proizvoda u kuhinjama javnih institucija važna za sve lokalne proizvođače pa tako i za pčelare, koji i dalje muku muče s nelojalnom konkurencijom i krivotvorenim medom, a sve dok nema suglasja za izmjenu Direktive o medu na EU razini, Petir je stava da moramo sami osmisliti metode kojima ćemo pripomoći da se prijevarama s medom stane na kraj, te da što više kvalitetnih hrvatskih proizvoda završi na stolovima naše djece i svih građana.

U Centru za sigurnost i kvalitetu hrane koji je nedavno otvoren pri Nastavnom Zavodu za javno zdravstvo dr.Andrija Štampar provodit će se analize koje bi prema mišljenju zastupnice Petir mogle poslužiti i za uspostavu Hrvatskog peludnog atlasa jer se na području cijele RH prikupljaju uzorci s ciljem utvrđivanja peludnih svojstava kako bi se došlo do markera koji su jedinstveni za RH, a što može biti ključan faktor u otkrivanju patvorina meda i njegovog lažnog deklariranja.

Rekla je da osobno med kupuje uvijek od lokalnih pčelara i onih koje poznaje, a na to poziva i druge građane, kako bi bili sigurni da ne kupuju “mačka u vreći”. Istaknula je i da prema novoj Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU, pčelarstvo je postalo zasebna sektorska politika, za koju je za razdoblje 2023.-2027. osigurano 60% više novca za hrvatske pčelare, tj. više od 18,5 milijuna eura. 

-Ja osobno, a takva su razmišljanja i Odbora za poljoprivredu zagovaramo da se ta sredstva raspodijele na način i u svrhu kako bi dala dodanu vrijednost jer nije potrebno svake godine nabavljati jednu te istu opremu, već ono što pčelarima stvarno treba. Smatram kako veće napore svi zajedno moramo uložiti u pronalaženje modela za uvođenje potpore po pčelinjoj zajednici jer bi se na taj način najbolje vrednovala oprašivačka uloga pčela, rekla je Petir. 

Napomenula je da do sada pčelari nisu bili zastupljeni u mjerama ruralnog razvoja te da se nada kako će se to ubuduće promijeniti.

Na skupštini su uz zastupnicu Petir, bili prisutni i predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza, Dražen Kocet, gradonačelnik Grada Popovače, Josip Mišković i pročelnica za poljoprivredu Sisačko-moslavačke županije, Anita Sinjeri Ibrišević.