Ministarstvo poljoprivrede je uspostavilo i pustilo u produkciju sustav FISHNET kojim će ribari, uzgajivači, riboprerađivači i drugi korisnici moći brže, lakše i jednostavnije sudjelovati u provedbi mjera potpore u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine.

Ovim sustavom digitalizirat će se cijeli proces provedbe potpora iz navedenog Programa te će se svaka razmjena informacija i dokumentacije između korisnika i tijela u sustavu upravljanja i kontrole provedbe Programa obavljati u digitalnom obliku.

Korisnici će kroz FISHNET podnositi zahtjeve za potporu, isplatu, kontrolu na terenu i sve druge zahtjeve, a na isti način će dostavljati i popratnu dokumentaciju uz te zahtjeve. Isto tako, kroz FISHNET će se obrađivati zahtjevi, izdavati rješenja, izvještaji kontrole na terenu i odvijati sva druga razmjena podataka i dokumentacije sa korisnicima. Digitalna dostava podataka i dokumentacije zamijenit će dosadašnju fizičku dostavu čime će se uvelike uštediti i vrijeme i novac, a što će sve imati utjecaja na efikasniju provedbu Programa.     

Digitalizaciju provedbe potpora iz EU fondova Ministarstvo je pokrenulo već u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. godine, kada su korisnici u okviru nekoliko mjera zahtjeve za potporu i zahtjeve za isplatu podnosili kroz Sustav za prijavu potpora. Cilj korištenja toga sustava, kao svojevrsnog pilot projekta, bilo je upoznati korisnike sa prednostima takvog načina provedbe potpora kao i postupna prilagodba na potpuno digitalizirani proces.

Osim pripreme samih korisnika za korištenje ovakvih sustava u budućnosti, svrha pilot sustava je bila prikupiti iskustva za potrebe uspostave FISHNET sustava kojim će se digitalizacijom cjelokupnog procesa značajno olakšati i ubrzati postupci, a istovremeno ispuniti i obveza digitalne razmjene informacija, podataka i dokumentacije u provedbi potpora iz europskih fondova prema propisima Europske unije.  

Korištenje FISHNET sustava je u jednom dijelu već započelo početkom ove godine, kada su ribari podnosili zahtjeve za potporu i popratnu dokumentaciju u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ kroz tadašnji privremeni sustav za prijavu potpora, kao preteču FISHNET sustava. Nakon mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“, prva sljedeća mjera koja će se provoditi kroz FISHNET je mjera III.1. „Pripremna potpora“ namijenjena lokalnim inicijativama u ribarstvu, kao potpora u pripremi lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu za razdoblje 2021.-2027. godine.

FISHNET sustav koristit će se za sve mjere potpore koje se financiraju iz fondova EU namijenjenih ribarstvu, a čime će se osim ispunjavanja obveze dane EU propisima, u velikoj mjeri smanjiti administrativno opterećenje kako korisnika tako i tijela koja obrađuju zahtjeve, te time pojednostavniti i ubrzati postupci provedbe potpora. Uz to, u narednom razdoblju predviđena je integracija sustava FISHNET sa Nacionalnim identifikacijskim i autentifikacijskim sustavom (NIAS) preko sustava e-Poljoprivreda, a čime će se osigurati još u većoj mjeri jednostavna, brza i sigurna razmjena podataka.